The Secularized Religiousness. In Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Увод

Глава 1. Без-божността на секуларния свят

1. Криза на човешката идентичност

2. Секуларизация на християнството

3. Модерната култура и нейният пантеон

Глава 2. Секуларизмът като нов вид религиозност

1. Държавата извън човеците

2. Секуларизираният национализъм

3. Абсолютизирането на науката

4. Психоанализата и християнската психотерапия

5. Марксизмът  секуларната религия на човекобога

6. Новият атеизъм

Глава 3. Секуларизацията  врата на религиозната радикализация

1. Противоборството секуларизъм-фундаментализъм

2. Ислямският фундаментализъм

2.1. Опасност от радикализация на българските мюсюлмани

3. Християнският фундаментализъм

3.1. Злоупотреби с православието в България

3.2. Фундаменталистки прояви сред православните християни: някои примери

Глава 4. Отговорът на Църквата  служение и образование

1. Православната идентичност

1.1. Иисус Христос  критерий за всичко съществуващо

1.2. Стъпалата по Пътя към блаженството

2. Литургичният живот на Църквата

3. Необходимост от религиозна просвета в България

4. Младите  жертва на възрастните

Заключение

Библиография

Клара Тонева. Секуларизираната религиозност. Предизвикателство пред църквата

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 348
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4399-8
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset