Karamelska, Teodora. Spiritual but not Religious: Bulgarian Contexts of Holistic Spirituality
Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност
Language: Bulgarian. Category: Theology

 

   The monograph explores particular phenomena that affects various aspects of contemporary society, which the author calls the "new enchantment of the world in late modernity," with an allusion to the process in the early modern period that Max Weber calls "religious disenchantment." And if, for Weber, religious disenchantment is the decisive step in the rationalization of the world, developed later in intellectualization through science, the "new disenchantment" reveals metamorphoses of the religious, which remained invisible under the surface of the modernization processes of European societies.

 

Table of contents

Увод

ПЪРВА ГЛАВА. Религия и модерност: теоретични проблематизации

1. Типове организация на религиозния опит при Георг Зимел, Макс Вебер и Ернст Тръолч

2. „Субективният обрат и новото религиозно съзнание

3. Холистичната спиритуалност: понятийна неопределеност или семантична диверсификация?

ВТОРА ГЛАВА. Културни репрезентации на холистичната спиритуалност

1. Отвъд наложените полови идентичности

1.1. Биографични „точки на обръщане и представи за божественото/трансцендентното

1.2. „Да живееш за другите или „да живееш за себе си

1.3. Преображения на телесността: „източно тяло, западен ум

1.4. Отношение към монотеистичните религии

2. Употреби на свещени текстове в холистичната спиритуалност

3. Градът като „състояние на духахолистични центрове и фестивали

4. Между сакрализацията на Аз-а и „изчерпания A3“: нови погребални практики

5. Източноправославни наративи. 3а „новите духовници“ и йога

ТРЕТА ГЛАВА. Биографичните изследвания в социологически контекст

1. Теоретико-познавателни предпоставки и методологически ограничения

2. Отношението между преживяно и припомнено в биографичния разказ

3. Структура на наративното интервю

4. Биографични реконструкции на случаи

4.1. Вихра Зидарова: „Жените сме по-търсещи, пo-наблюдателни, по-търпеливи  всичко това, което е Йога

4.2. Жасмина Тихомирова: „Това, което ми харесва в Йога, е безкрайната демократичност

4.3. Боян Цветанов: „Множествената склероза може правилно да те насочи къде бъркаш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСЪК С РЕСПОНДЕНТИТЕ

ЛИТЕРАТУРА 

 
Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 236
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-53591-63
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset