Functions of pronouns in the Balkan languages
Функции на местоименията в балканските езици
Category: Contrastive linguistics

Language: Bulgarian

 

   The book offers a comparative study of the pronouns in the Balkan language area, covering phenomena outside the well-studied pronominal Balkanisms.

 

Table of contents

Увод 

Глава I. Морфология 

1. Инвентар и проблеми на класификацията 

2. Граматически характеристики на местоименията 

3. Сходни словообразувателни модели при местоименията 

Глава II. Морфосинтаксис 

1. Дейксис и анафора

2 .Функции на въпросителните местоимения при дефиниране на множество 

3. Неопределителни местоимения и местоименни изрази 

4. Изразяване на посесивност чрез местоименията 

5. Залогообразуващи функции на местоименията 

6. Неутрален род на местоименията 

7. Повторителни конструкции с компонент местоимение 

8. За някои синтактични особености във функционирането на местоименията 

Глава III. Стилистика 

1. Стилистични и оценъчни функции на местоименията 

2. Местоименията като интензификатори 

3. Местоименията като евфемизми 

4. Dativus ethicus 

Заключение

Библиография 

Ексцерпирана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7433-44-9
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset