The Book of Iran: The History of Iranian Art
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Благодарности

Уводни думи

Предговор към българския читател

Част първа: изкуството на Иран преди исляма

Раздел първи

Иранското плато

Първите обитатели на Иранското плато

Елам и иранската градска цивилизация

Епохата след еламското начало

Шумеро-Еламската епоха

Епохата на „Върховните регенти“ в Елам

Каситите и тяхното господство в Месопотамия

Възраждане на еламското могъщество

Раздел втори

Изкуството на Загрос и централната част на Иранското плато

Изкуството на манеите и Манейската държава

Мидиийското изкуство

Ахеменидското изкуство

Изкуството на Селевкидите и Аршакидите

Епохата на Селевкидите

Партите или Аршакидите

А) Общи сведения, градоустройство и архитектура

Б) Аршакидските монети и други ювелирни изкуства

В) Аршакидските релефи и скулптури

Сасанидско изкуство

А) Личността на Ардашир

Б) Сасанидската архитектура

В) Релефите и скулптурата по времето на Сасанидите

1. Епохата на Ардашир I

2. Развитието на скалните релефи по времето на Шапур I

Г) Сасанидските мозайки

Д) Сасанидското гипсово моделиране

Е) Монети, печати и корони

1. Монети

2. Печати и щемпели

3. Формата на сасанидските корони

Ж) Металообработването и стъкларството по времето на Сасанидите

З) Сасанидските тъкани

1. Копринени платове

2. Произведения на килимарството

И) Музикa, поезия и други изкуства

Част втора: иранското изкуство от началото на Ислямската епоха до победата на Ислямскатa революция

Кратък преглед на иранската история през Ислямската епоха

Иранското изкуство в началния период на Ислямската епоха

А) Архитектура

Б) Джамии с чисто ирански архитектурен план

В) Джамия-кушк или джамия-чахартаги

Г) Джамии с ейван

Д) Джамии с четири ейвана и медресета с централен двор

Е) Гробници и куполи

Изкуството по времето на Селджуките

А) Общи положения и културно-политически обзор

Б) Селджукската архитектура

В) Възраждането на декоративните изкуства в строителството

1. Цветовете на сградите

2. Гипсови орнаменти

3. Тухлени зидарии

Изкуството по времето на монголите

А) Епохата на първите монголи или Илхановете

Б) Архитектурната декорация от епохата на Илхановете

В) Иранското изкуство по времето на Тимур и неговите наследници

1. Тимур (Тамерлан)

2. Шахрох и неговата плодотворна епоха

Г) Останалите изкуства през монголската епоха при Илхановете и Гурканидите (Тимуридите)

Изкуството при Сафавидите

А) Произход на Сафавидите

Б) Сафавидската архитектура

В) Изобразителни изкуства

Г) Други (приложни) изкуства: керамика, метални изделия, килими, платове и др.

Изкуството при Зандите и Каджарите

А) Исторически очерк

Б) Развитието на изкуството по времето на Зандите и Каджарите. Наследството на сафавидското изкуство

В) Архитектурата по времето на Каджарите

Г) Другите изкуства по времето на Зандите и Каджарите

Изкуството по времето на династията Пахлави

А) Архитектура

Б) Живопис и други изобразителни изкуства

В) Кино и театър

Г) Народни художествени занаяти

Част трета. Изкуството в Ислямската Република Иран

Исторически очерк

Състояние на изкуството след Ислямската революция

А) Архитектура и градоустройство

Б) Изобразителни изкуства

1. Живописта след ислямската революция

2. Миниатюра и златопис

3. Графични изкуства

В) Други изкуства

Г) Представления и кино

1. Сценичното изкуство в епохата на ислямската република

2. Киното след революцията

Д) Традиционни изкуства

1. Изкуствата на художественото дървообработване

2. Художествени изделия от метал

3. Тъкаческо изкуство

Източници и литература

Хабиболлах Аятоллахи Книга за Иран. История на изкуството

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 476
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-144-9
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset