Matt Waters. Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550330 BCE
Translation from Ensligh into Bulgarian by Bistra Rushkova

 

Table of contents

Фигури

Карти

Ахеменидски царски надписи и класически извори

Благодарности

1. Въведение: По следите на една империя

Географски и климатични условия

Защо „Ахеменидска / на Ахеменидите?“

Източници

2. Предшественици на Ахеменидите: Първата половина на първото хилядолетие пр.Хр.

Иранците в Иран

Елам

Асирия

Вавилония

Анатолски царства

Мидийците

3. Възходът на Персия  една нова империя

Кир I в еламско-персийска среда

Падането на Асирия и последиците от това

Кир завладява Мидия

Кир завладява Лидия и Йония

Кир в източен Иран и Централна Азия

Кир завладява Вавилония

Изображения на Кир

Кир в гръцката традиция

Обратно в Аншан

4. От Кир до Дарий I: Империя в преход

Смъртта на Кир

Цар Камбиз

Камбиз нахлува в Египет

Смъртта на Камбиз и кризата от 522 г. пр.Хр

Бехистунският надпис на Дарий I

Версията на Херодот за възкачването на престола на Дарий (3.6188)

Сравнения

Разпадане или сливане?

Приложение  Войната на Дарий за наследството

5. Дарий, великият цар

Дарий тържествува  отново Бехистун

Обединение и експанзия

Скитско-дунавският поход

Дарий и егейската периферия

Въстанието в Йония

Втора егейска кампания на Дарий и битката при Маратон

6. Функционирането на една империя

Царе, царици и царският двор

Административна структура на империята

Дан на царя и монети

Сатрапи и провинциални служители

Плочките от Персеполис: Персийска администрация, икономика и социална разслоеност

Персийската армия

Комуникационни мрежи  Царският път

7. Ксеркс разширява империята

Смъртта на Дарий и възкачването на Ксеркс

Царските надписи на Ксеркс

Ксеркс и нахлуването в Гърция  източници и проблеми

Мидизъм

Земя и вода

Нахлуването в Гръция

Егейският фронт и атинският проблем

8. Анатомия на империята

Царски столици

Ахеменидска царска идеология

Ахеменидска религия

9. Империята на върха на величието: От смъртта на Ксеркс до Дарий II

Дворцови интриги и убийството на Ксеркс

Управлението на Артаксеркс I

Ездра и Неемия: Недоволство в Леванта

Отново на северозападния фронт  сбъсъци между перси и гърци

От Артаксеркс I до Дарий II

Архивът на Мурашу  управление на земята във Вавилония по времето на Ахеменидите

Допълнение: Тронни имена на Ахеменидите

Дарий II и династичната приемственост

Възможност на северозападния фронт

10. Поддържане на империята: Артаксеркс II и възкачването на Артаксеркс III

Смъртта на Дарий II и възкачването на Артаксеркс II

Война между братя

След въстанието

Царски надписи на Артаксеркс II

Персия триумфира: Северозападният фронт

Кипър и египетският проблем

Бунтът в Египет и архивът на Аршама

Бунтове в Анатолия

От Артаксеркс II до Артаксеркс III: Още една криза на наследяването на престола

Надписи и управление на Артаксеркс III

11. Залезът на Ахеменидите

Смъртта на Артаксеркс III, управлението на Артаксеркс IV и възкачването на Дарий III на престола

Възходът на Македония

Извори и проблеми

Инвазията започва: Битките при Граник (май 334 г. пр.Хр), Иса (ноември 333 г. пр.Хр) и действията на Александър в Мала Азия

Загубата на Египет, битката при Гавгамела и предаването на Вавилон и Суза (332331 г. пр.Хр)

Отбраната на Парса

12. Епилог

Приложение А  Хронология

Приложение Б  Хронологична таблица на персийските царе от династията на Ахеменидите

Приложение В  Родословие на персийските царе от династията на Ахеменидите

Приложение Г  Допълнителна литература

Бележки

Индекс

Мат Уотърс. Древна Персия. Кратка История на Ахеменидската Империя, 550—330 г. пр.Хр.

Details
Publisher Ashur
Language Bulgarian
Pages 328
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7357-02-8
Creation date 2007
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset