History of Bulgarian visual arts
История на българското изобразително изкуство
Category: Visual arts
Language: 
Bulgarian

 

   The proposed edition is an unfinished book by the prominent Bulgarian art critic Kiril Krastev (19041991). He worked on this study all his life, but years after his death the research is coming to light. Based on the archives of Krastev, the book presents the overall picture of Bulgarian visual arts from the beginnings (Early Middle Ages) to the end of the twentieth century.

 

Table of contents

Предговор

Биография в дати

Увод. Периодизация на българското изобразително изкуство

Първа част. Старобългарско изкуство

Първа глава. Раждане и подеми на българската култура

Етногенезис и културни зачатъци

Езически период

Омуртагов Златен век

Християнска епоха

Втора глава. Раждане на българското изобразително изкуство

Преславски ренесанс, или Пръв български проторенесанс

Миниатюрата на княз Борис в Учителното евангелие

Преславска художествена школа

Стенописите в софийската църква „Св. Георги“

Трета глава. Приемственост на българската култура през византийското владичество

Бачковската костница

Втора част. Среднобългарско изкуство

Първа глава. Второ Българско възраждане при Асеневци. Търновска художествена школа

Втора глава. Българският XIII век

Стенописите в Боянската църква

Българска живописна класика

Трета глава. Възраждане при Иван Александър. Втори български проторенесанс

Стенописите в Хрельовата кула на Рилския манастир

Стенописите в скалните църкви при с. Иваново

Търновска миниатюристична школа

Четвърта глава. Български „барок“

Стенописите в софийската църква „Св. Георги“

Пета глава. Народна живописна школа

Стенописите в Земен

Стенописите в болярската църква при Калотина

Шеста глава. Българска живописна естетика. Обощение

Седма глава. Епоха на турското владичество

Късна българска класическа живопис

Опит за периодизация

Предвъзраждане в XVII и XVIII в.

Трета част. Ново българско изкуство

Първа глава. Българско възраждане

Ранното възраждане

Йоаникий папа Витанов от Трявна

Зряло възраждане. Средата на XIX в.

Рилски манастир. Единство на дух и природа

Късно възраждане

Никола Образописов 1828/18291911/1915

Николай Павлович 18351894

Станислав Доспевски 18231877

Преходен следосвобожденски период

Втора глава. Българското изобразително изкуство от Освобождението до края на Втората световна война. Общ преглед

Трета глава. Академизиране на българското изкуство. Академично-реалистична школа

Откритието на Народа

Иван Мърквичка 18651938

Антон Митов 1862930

Иван Ангелов 18641924

Ярослав Вешин 18601915

Откриването на Човека. Портретна живопис

Георги Митов 18751900

Стефан Стефанов 18751951

Елена Карамихова 18751961

Четвърта глава. Откриване на Природата. Раждането на българската пейзажна живопис

Асен Белковски 18791957

Борис Денев 18831969

Иван Христов 19001987

Никола Маринов 18791948

Морфология на българския пейзаж

Пета глава. Българска символистична живопис

Георги Машев 18881946

Борис Георгиев 18881962

Шеста глава. Начало на критически реализъм. Карикатура и сатира

Александър Божинов 18781968

Седма глава. В търсене на национален стил. Движение за родно изкуство. Откриване на националната душевност

Сирак Скитник 18831943

Николай Райнов 18891954

Иван Милев 18971927

Владимир Димитров  Майстора 18821960

Иван Пенков 18971957

Цанко Лавренов 18961978

Васил Захариев 18951971

Васил Стоилов 19041990

Владимир Рилски 19051969

Златю Бояджиев 19031976

Пенчо Георгиев 19001940

Стоян Венев 19041989

Борис Коцев 19081959

Иван Шошков 19101945

Нева Тузсузова 19081991

Иван Лазаров 18891952

Осма глава. Новаторството на 30-те години. „Новите художници“

Бенчо Обрешков 18991970

Кирил Цонев 18961961

Иван Ненов 19021997

Вера Недкова 19081996

Вера Лукова 19071974

Бронка Гюрова 19101995

Дечко Узунов 18991986

Васил Бараков 19021991

Давид Перец 19061982

Борис Иванов 19041993

Иван Антонов 18991983

Георги Павлов — Павлето 19131995

Девета глава. Новобългарски еклектизъм на 30-те и 40-те години на ХХ в.

Никола Аръшев 18951984

Владимир Кавалджиев 19081988

Евгени Поптошев 19071974

Тодор Хаджиниколов (I) 19201999

Константин Тригонов 19071981

Янко Маринов 18981955

Здравко Александров 19111998

Зоя Паприкова 19021951

Иван Табаков 19011977

Рафаел Михайлов 19011969

Десета глава. Начало на социалистическата епоха. Социалистически реализъм

Единайсета глава. Априлският стил в изкуството. В търсене на „художествения образ“

Пловдивска художествена школа

Енчо Пиронков 1932

Марин Топалов 1928

Синтетизм и монументализъм на социално ангажираните художници

Светлин Русев 19332018

Лиляна Русева 19322009

Теофан и Елена Сокерови 19432020 / 19441999

Петър Дочев 19342005

Фикрет Ислямов 19392009

Евгени Босяцки 19292009

Пейзажисти

Тодор Хаджиниколов (II)

Никифор Цонев 19282003

Йордан Кацамунски 19432015

Атанас Жеков 19262006

Владимир Пешев 19231995

Веса Василева 19262016

Емил Стойчев 1935

Живопис с национален стил. Продължители на Движението за родно изкуство

Александър Петров 19161983

Станка Димитрова 19311996

Милка Пейкова 19192016

Български наивисти и примитивисти

Дария Василянска 19282017

Анета Дръгушану-Петрова 1937

Авангардни тенденции в млада българска живопис

Димитър Буюклийски 1943

Христо Симеонов 1935

Георги Янакиев 19331998

Съвременно българско изкуство. Обобщение

Дванайсета глава. Българска акварелна живопис

Ненко Токмакчиев 19312014

Тринайсета глава. Българска скулптура

Малка пластика

Четиринайсета глава. Приложни изкуства

Художествена керамика

Георги Бакърджиев 18991972

Йова Раевска 19182000

Общ преглед на приложните изкуства

Мара Йосифова 19051996

Здравко Мавродиев 19362017

Details
Publisher List
Language Bulgarian
Pages 528
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-7596-53-3
Creation date 2021
Size 21 х 28 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset