Table of contents

Увод

Християнска пайдея  философия и мисли на образованието през средните векове

Античната поезия

Патристиката на християнската пайдея като път към обожанието на човек

Образованието във Византия  традиции, синтез и модели

Трите класически книжовни езика на европейското средновековие

Ранни писмености и преводи на Библията на Балканите

Пишеха и гадаеха с черти и резки, когато бяха езичници

Глаголица и кирилица. Преводът на Библията от Кирил и Методий

Определението на философията  на християнската пайдея от Константин Философ

Културният модел. Преносът на идеи свое и чуждо в културния процес в Югоизточна Европа

Културни центрове и книжовни школи

Плисковско-Преславският културен център  същност и излъчване

Дяволско-Охридският културен център и книжовна школа

Търново като културно средище

Манастирско образование и школи. Светите гори  Атон

Разпространение на образоваността

Общо образование Кръгът на науките. Организация на обучението и методи на преподаване

Начална грамотност. Четене, писане, смятане и основните познания за света

Учебни книги. Псалтир, Апостол, Физиолог

Втори и трети цикъл на общото образование. Учебници и учебна литература

Граматика

Константин Костенeчки Сказание за буквите

Осемте части на граматиката

Риторика и диалектика

Сборникът на цар Симеон (Изборник 1073 г.) като учебна книга

Учебникът по риторика на Георги Хировск „За тропите

Философия

Философският трактат на Теодор Раитски

Диалектика (Богословие) на Йоан Дамаскин

Диоптри" на Филип Монотроп

Богословие. Възпитание в християнска нравственост

Учителна (дидактическа) литература

Въпросо  отговорна литература

Княжески огледалаПоучение на дякон Агапит към император Юстиниан I

Сборници с мъдри мисли и поучения. Втори Симеонов сборник" (Изборник 1076 г.)

ПчелаПандектиМаргарит

Полемическа и тържествена литература

Библиотеки и разпространение на книгите

Астрономия, математика и познания за света

Аритметика и геометрия

Астрономия. Космографски системи

Шестодневи  средновековни научни енциклопедии

Козма Индикоплевст Християнска топография"

Обучението на лекари, юристи, административни служители и архитекти

Манастирски и градски болници и медицински школи

Книги и учебници по медицина и фармакология

Немезий Емески За естеството на човека

Йоан Екзарх Описание на човешкото тяло в Шестоднев

Хилендарски медицински кодекс (No. 517)

Разяснения на Гален върху Хипократовото учение

Лековник за всякакви случаи

Лековници

Обучението на юристи и административни служители

Юридически сборници и закони с тълкувания

Закон за съдене на хората

Славянска Еклога

Земеделски закон

Кръмчая книга

Сборници с коментари и тълкувания

Синтагма на Матей Властар

Шестокнижие на Арменопул

Обучението на архитекти, художници и други професии

Заключение

Списък на съкращения

Библиография

Приложения

Summary. Education in medieval Blugaria

Contents

 

Образованието в средновековна България

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 316
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-535-785-5
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset