The Proto-Bulgarian culture: Proceedings of the Bulgarian-Soviet meeting, Sumen, Bulgaria, 1976 (PliskaPreslav: Vol 2)
Language: Russian, Bulgarian

 

Table of contents

С. Плетнева. Древние болгариы в бассейне Дона и Приазовые

В. Бешевлиев. За разнородната същност на първобългарите

Д. Димитров. Състояние и задачи на археологическите проучвания на прабългарите по Долния Дунав

А. Халиков. Изучение археологической культуры ранних болгар на Волге

В. Ковалевская. Археологические следы пребывания древних болгар на Северном Кавказе

С. Станилов. Към въпроса за заселването на прабългарите на юг от Дунав

И. Баранов. Некоторые итоги изучения тюрко-болгарских памятников Крыма

Е. Халикова. К вопросу о контактах древных венгров с болгаро-тюркским племенами в Восточной Европе

П. Старостин. Памятники предболгарского времени Нижнего Прекамья

Д. Овчаров. Средновековните графитни рисунки от България и въпросът за техния произход

Р. Рашев. Землената укрепителна система на Първото българско царство

В. Антонова. Старобългарското крепостно строителство в светлината на археологическите проучвания на аула на хан Омуртаг при гара Хан Крум (Чаталар)

М. Магомедов. Население Приморского Дагестана в VIIVIII вв.

Е. Казаков. О болгаро-салтовском компоненте в погребальных инвентарях ранней Волжской Болгарии

С. Ваклинов. Дворцовите центрове в Плиска и Преслав

С. Бояджиев. Портите на прабългарските крепостни стени

Т. Хлебникова. Керамика болгар Поволжья VIII  начала X вв. (Этнокультурные группы и их истоки)

Л. Дончева. Прабългарската керамика на територията на днешните български земи

В. Флеров. Распространение лощеной керамики на территории Салтово-Маяцкой культуры

Т. Тотев. Прабългарски метални амулети от Преслав

М. Станчева. Сердика и прабългарите

П. Георгиев. Ранносредновековно селище в района на Голямата базилика в Плиска

Л. Бобчева. Прабългарско селище при с. Топола, Толбухински окръг

Х. Тодорова, К. Ботов. Ранносредновековно селище от Големия остров при с. Дуранкулак, Толбухински окръг

Й. Йорданов. Портретна реконструкция на лицето и главата по четири прабългарски черепа от ІХ и Х в., или за физическия облик на прабългарите

Й. Андреев. Още веднъж за надписа на Турдачис

Б. Димитров. Следи от прабългарско заселване по Южното Черноморие

Списък на съкращенията

Прабългарската култура. Материали от българо-съветската среща. Плиска – Преслав. Том 2

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Russian
Pages 224
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
Creation date 1981
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset