István Vásáry. A History of Old Inner Asia 
Translation fron Hungarian into B
ulgarian by Tsvetelina Lakova

 

Table of contents

Предговор към българското издание

Предговор към второто унгарско издание

Предговор

I. Въведение

1. Понятието „Вътрешна Азия“

2. Физическа география на Вътрешна Азия

3. Вътрешна Азия и номадството

4. Периоди в историята на Вътрешна Азия

5. Източници за историята на Вътрешна Азия

II. Вътрешна Азия преди тюркския период

1. Кимерийски, скити, сармати

2. Наследството на скитите

3. Народът хунну

4. Преселение на юеджите

5. Залез на народа хунну

6. Сиенбеи и туоби

7. Жуанжуанският хаганат

8. Нови номадски вълни в ираноезичния свят: хионити и ефталити

9. Хуните в Европа

10. Наследството на хуните

III. Вътрешна Азия през тюрския период

1. Възход и първа империя на тюрките

2. Тюрско-византийски връзки и аварски въпрос

3. От Първия до Втория тюркски хаганат

4. Втори тюркски хаганат

5. Уйгурската хегемония

6. Киргизкият епизод

7. Уйгурите в Гансу

8. Туркестанските уйгури

9. Кидани и джурчени

10. Тибетци и тангути

IV. Разпространение на исляма във Вътрешна Азия

1. Първата мюсюлманска тюркска династия: Караханидите

2. Огузи и селджуки

3. Каракиданите

4. Хварезм

V. Западното продължение на Вътрешна Азия: източноевропейските степи

1. Оногури и българи

2. Волжка България

3. Аварите

4. Хазарският хаганат

5. Маджарите

6. Печенеги и узи

7. Куманите

Вместо послеслов

Съкращения

Хронологична таблица

Карти

Показалец

 

Details
Publisher Ashur
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-619-7357-04-2
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset