The Khazar Khaganate during the 9th10th century
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Въведение

Глава І. Идеологията от ІХХ век. Трудното съвместяване на степните традиции с юдейския монотеизъм

І.1. Тюрко-иранската симбиоза и културната принадлежност на хазарите, българите и аланите

І.2. Общността на Тогарма

І.3. Титлата на хазарския владетел Йосиф и двуцарствието в Хазария

І.4. Митологични представи и политическа действителност в Хазария през Х век

І.5. Юдейското влияние върху идеите за властта в Хазария

І.6. Свещената царска власт и култът към Великата Богиня в Хазария

Глава ІІ. Печенезите в хазарската история (краят на ІХХ век)

Глава ІІІ. Хазария и международната търговия в Източна Европа от края на ІХХ век

Глава ІV. Хазарската икономика. Стопанска интеграция или разпад?

ІV.1. Теоретични постановки за моделите и развитието на номадската икономика

ІV.2. Началото на процеса на усядане в хазарските земи

ІV.3. Подонието

ІV.4. Селища и крепости

ІV.5. Хазарските „климати“

ІV.6. Ролята на климата за развитието на Хазария

Глава V. „Вътрешни“ етнически общности в Хазария

V.1. Проблеми на държавното устройство

V.2. Пространствени белези

V.3. Българите, аланите и хазарите в Хазария

Заключение

Библиография

Съкращения

Хазария през ІХ и Х век

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 380
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-617-105-4
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset