Vasil Gyuzelev. Colected works in 5 volumes. Volume 4: Schools, scriptoria, libraries and knowledge in Bulgaria (13th14th century)
Category: Second Bulgarian Kingdom

 

Table of contents

Предисловие към първото издание

Предисловие към второто издание

Предисловие към третото издание

Държава и църква в България от края на XII до края на XIV век

Българското царство  вътрешно състояние и външна политика

Българската църква  уредба, духовенство, църкви и манастири

Църковно-религиозни учения и движения  еретичество и исихазъм

Духовното развитие през зрялото средновековие  обща характеристика

Основни насоки и постижения в изследването на духовната култура на зрялото Средновековие

Понятията „култура“ и „духовна и материална култура“

Основни тенденции в духовното развитие на средновековна България през XIIIXIV в.

Образование и грамотност

Училища и учители

Обучение и неговите степени

Разпространение на грамотността сред различни слоеве от населението

География на книжовността  средища и скриптории

Търново и Света гора

Цариград, Ерусалим, Синай, исихатски обители, влашки и молдовски манастири

Книжовни средища и паметници в различни български краища

Социална функция и разпространение на книгата

Книгописци и поръчители

Библиотеки

Знания за света, човека и историята

Зачатъци на научно-рационалистични познания

Историко-летописно творчество и исторически знания

Заключение

Приложение

Никола Българина  учител по славянска писменост в Дубровник в края на XIV век

Някои чужди писмени свидетелства за среднобългарския език от XIIIXV век

Библиотеката на „Зографския манастир“ през XIIIXV век

Студийният манастир в Цариград и българите през Средновековието

Цени на книги и хартия в средновековна България през XIIIXV век

Съкращения

Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII–XIV век

Details
Publisher Zahari Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 386
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-09-0816-8
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset