St Athanasius of Alexandria: Discourse II against the Arians. In Old Bulgarian translation by Constantine of Preslav with parallel text in Greek. Volume I.

Authors: Pirinka Penkova (Introduction and critical edition of the Slavic text)
Ivan Hristov (index of the word forms)

 

Table in Contents

Цел и метод на изследването

„Старобългарският“ св. Атанасий Александрийски

I. „Вътрешните“ свидетелства за превода на Второто слово

I.1. Преписите на Второто слово

I.2. Общи сведения за историята на превода и публикациите по въпроса

I.3. Въпросът за произхода на буквалния превод

I.4. Заимствания от Второто слово у други автори

I.4.1. Независим превод на Второто слово в превода на Евтимий Зигавин

I.5. Св. Атанасий Александрийски в южнославянската традиция

I.5.1. Публикации на славянски ръкописи с преводи на св. Атанасий Александрийски

I.5.2. Информация за Атанасиеви съчинения, запазени в южнославянската традиция

II. „Външните“ свидетелства за текста на Второто слово: извори за антиарианското творчество на св. Атанасий Александрийски

II.1. Собствени съчинения и кореспонденцията на св. Атансий

II.1.1. Съчинения, съставени предположително до Словата против арианите

II.1.2. Въпросът за автентичността на Словата против арианите

II.1.3. Други антиариански съчинения на св. Атанасий

II.2. Сведения на историци и богослови от IVV в. за творчеството на св. Атанасий

III. Езикът на антиарианските догматически спорове, отразен във Второто слово на св. Атанасий Александрийски

III.1. Св. Атанасий за учението на александрийския презвитер Арий и последователите му

III.2. Атанасиевата граматическа екзегеза

III.3. Граматическата екзегеза в теоложкия регистър на ранното преславско книжовно средище

III.3.1. Граматическата егзегеза в Кирило-Методиевските паметници

III.3.2. Граматическата егзегеза в творчеството на Йоан Екзарх и Константин Преславски

III.3.2.1. Граматическата егзегеза на морфологично ниво

III.3.2.2. Граматическата егзегеза на лексикално ниво

III.3.3. Промяна на богословската концепция и заличаване на граматическата егзегеза във Второто слово

III.4. Антиарианските спорове в богословския дискурс на епохата и отражението им във Второто слово против арианите

IV. Други автори, познати по Второто слово

IV.1. Св. Атанасий Александрийски и Маркел Анкирски

IV.1.1. Сравнение между теолжкия регистър на св. Атанасий Александрийски и Маркел Анкирски

IV.1.2. Фрагменти от Маркел във Второто слово

IV.1.3. Датирането на Cohortatio и на Второто слово

V. Св. Атанасий Александрийски и св. Кирил Йерусалимски

VI. Към реконструкцията на славянския превод на Второто слово

VI.1. Гръцката х-традиция на Второто слово

VI.2. Индекс на разночетенията по х-традицията

VII. Библейски цитати на Второто слово

VII.1. Списък на библейските цитати

VIII. Буквалният превод, неоплатонизмът и въпросът на истинността на екзегезата

VIII.1. Влиянието на неоплатонизма върху св. Атанасий

VIII.2. Буквалният превод и неоплатонизмът

IX. Лингвистични коментари към текста в Пог. 968

IX.1. Правописни и фонетични особености

IX.2. Граматични особености

IX.3. Лексикални особености

IX.4. Адресатът на Второ слово

X. Изводи за превода, залегнал в Пог. 968

XI. Принципи за предаване на графиката в ръкописа и структура на коментарите към текста

Обща библиография върху св. Атанасий Александрийски

Св. Атанасий Александрийски. Второ слово против арианите в старобългарски превод

Списък на съкращенията

Текст на Второто слово по ръкопис Пог.968

И. Христов. Индекс на словоформите

Второ слово против арианите (в старобългарски превод)

Details
Publisher East West Publishing
Language Old Bulgarian
Pages 400
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-152-644-4
Creation date 2015
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset