Pirinka Penkova. The Old Bulgarian Translation of Athanasius of Alexandria’s Third Oratio against the Arians by Konstantin Preslavski interpreted into modern Bulgarian language. In Bulgarian with a summary in English

 

     The author offers the contemporary Bulgarian reader a translation of the Old Bulgarian transmission of Athanasius of Alexandria’s Third Oratio against the Arians translated in 906 by the Old Bulgarian writer Konstantin of Preslav.

 

Table of contents

Изданията на старобългарския превод на Константин Преславски на Три слова против арианите от Атанасий Александрийски и новобългарският им превод

Преславският превод

Житието на Атанасий и Словата против арианите

Хипотези за предисторията на преписите от XV век на Словата против арианите

Старобългарските преводи в Новгородската библиотека

Разклонения на преписите

Езикови и правописни особености на преписите

Общите отклонения от гръцки в две разклонения на преписите като доказателство за общ първоначален превод като източник на преписите

Хипотези във връзка с преписите от XVXVI в.

Специфичната лексика, характерна за Третото слово

Езикови следи от западната църковна традиция

Методът на екзегезата на Атанасий Александрийски и славянският превод

Личният почерк на славянските преписвачи

Приложения

Хронология на Трето слово

Дискурсният подход към Славянската антиариана и редакциите на Трето слово

Дискурсът на богословските спорове

Атанасий Александрийски и Патриарх Евтимий

Трето слово  превод

Цитирана литература

The Old Bulgarian Translation of Athanasius of Alexandria’s Third Oratio against the Arians by Konstantin Preslavski, interpreted into modern Bulgarian language

Т. Илиева. Статистически наблюдения върху старобългарския превод на Второ и Трето от Атанасий Александрийски против арианите

Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите.
Новобългарски превод от старобългарски език и коментари към превода на Константин Преславски

Details
Publisher Valentin Trayanov
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 320
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-9928-74-7
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset