History of the Slavic languages. Vol. 1: Western Slavs. Studies and texts
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Езикът на славяните при появата им на историческата сцена

Чешки език

Начален (прачешки) период IXXII век

Развой на езика

Книжовни паметници

Втори (старочешки) период XIIXVI век

Възникване на книжовния език

Развой на езика

Развитие на правописа

Книжовни паметници

Новочешки период

Книжовен и разговорен език през XVI век

Паметници

Словашки език

Исторически развой

Фонологически развой

Морфологичен и синтактичен развой

Лексика

Графика

Текстове

Развитие на словашкия книжовен език

Периодизация

В търсене на книжовен език (XVIXVIII век)

Словашките културни езици през XVIXVIII век

Словашкият език в епохата на Възраждането

Текстове

Полски език

Предписмен език

Особености на лехитската група

Най-ранни полски иновации

Старополски период

Най-ранни паметници в историята на полския език

Старополски писмени паметници

Старополската езикова система (ср. на XI  кр. на XV век)

Създаване на общонародния език

Старополска графика

Старополски текстове

Среднополски период

Среднополският период в историята на книжовния език

Промени в езиковата система

Книжовни паметници

Новополски период

Литературни текстове от XVIII и XIX век

Лужишки езици

Народ

Език

Писменост. Развитие на книжовния език

Книжовни паметници

Съвременни лужишки текстове

История на славянските езици. Том 1: Западни славян

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 252
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 954-07-1417-6
Creation date 2000
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset