An introduction to comparative grammar of Slavic languages
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Предмет, задача и методология на сравнителната граматика на славянските езици

Индоевропейските езици

Проблемът за балто-славянските езикови отношения

Справка на балтийските езици

Славяно-германски и славяно-ирански взаимоотношения

Праславянски език. Проблемът за прародината на славяните

Диалектно членение на праславянския

Класификация на славянските езици

Индоевропейската вокална система като основа на ранния праславянски език  модели и интерпретация

Праиндоевропейска консонантна система

Праславянска вокална система

Праславянски консонантизъм

Палатализации и йотация

Законът за отваряне на сричката

След праславянски период

Библиография

Увод в сравнителната граматика на славянските езици

Details
Publisher Emas
Language Bulgarian
Pages 250
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-357-015-7
Creation date 2004
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset