The Great Asen Dynasty: Proceedings of a conference dedicated to the 830th anniversary of the Uprising of Asen and Peter and the beginning of the Second Bulgarian kingdom
Original title: Великите Асеневци
Language: Bulgarian, Russian, English, French with summaries in English
Category: Second Bulgarian Kingdom

 

Table of contents

Списък на участниците

Abbreviations

И. Лазаров, Пл. Павлов. Петър и Асен  освободителите на Средновековна България

I. История

И. Лазаров. Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава ( 11861196)

Г. Николов. Теодор-Петър, Асен-Белгун и Йоаница-Калоян  обновители на Българското царство (11851207)

П. Ангелов. Братята Асен и Петър в представите на  византийците

А. Добьтина. Тырново и политика перенесения священных реликвий в период становления Второго Болгарского царства (11851204)

М. Каймакамова. Ролята на Асеневци за формирането на българската историческа памет в края на XII  средата на XIII в.

К. Маринов. Новият Завет и византийската пропаганда. Още веднъж за Никита Хониат и българското освободително движение

Н. Кънев. Алексий Слав  претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав

А. Николов. Второто българско царство и влахо-българските  дилеми

А. Маджару. The Romanian historiography about the genesis and the evolution of the state founded by the Asan brothers

Н. Марков. Бележки за някои недобре решени проблеми в книгата на Александру Маджару „Asanestii. Istoria politico-militara a statului dinastiei Asan (11851280)“

Д. Поливяни. Книгата на Фьодор Успенски „Образование Второго Болгарского царства“ като историографски принос и научно събитие

П. Георгиев. Мястото на Търново във възстановяването на Българската  държава

Е. Костова. Второто Българско царство и Византийско-дубровнишкият договор от 1192 г.

Б. Николова. Търновската църква от появата до Унията от 1204 г. Въпроси. А отговорите?

В. Гюзелев. Възобновяването на Българската патриаршия през 1235 г. в светлината на историческите извори

И. Илиев. Въпроси на църковната организация в югозападните български земи през първите десетилетия на XIII в.

И. Иванов. Българо-латинските военни конфликти от първата половина на XIII в. Опит за количествен анализ

С. Георгиева. Първият междудинастичен брак, свързал Асеневци и  Неманичи

С. Антонов. Едно легендарно сведение от „Картлис цховреба“ за император Алексий (III) Ангел и българския цар

Н. Кузембаев. Хан Котян и его потомки в истории Киевской Руси, Венгрии, Болгарии и Византии в первой половине XIII века

Y. Hristov. Some issues on war-captives in the thirteenth century Balkans

В. Плетнъов. За „земята карвунска“, „карвунската хора“ и град Карвуна през XI—XIII век

B. Petrovski. Constantine Tikh Asen and Polog

М. Младенов. Българското царство и сражението при Пелагония през 1259 г.

С. Йорданов. Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана/Ивайло

A. Uzelac. The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde (End of the 13th  Beginning of the 14th century)

С. Хинковски. За връзките на Асеневата династия с Генуезката република

T. Filiposki. The two military operations of byzantine Emperor Andronicus III in Macedonia on the eve of the Battle of Velbazhd

Г. Атанасов. Началото на „Българската флотилия“ и военноморските експедиции на деспот Добротица

Г. Ковачев. Предизвикателствата пред духовенството в Европа и България по време на чумната епидемия от 13471354 год. и непосредствено след нея

II. Култура на Второто българско царство

И. Йорданов. Възстановяване на българската държавност (11851235). Приносът на нумизматиката и сфрагистиката

Е. Дерменджиев. Представителни сгради от XII в. в средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново

С. Димитров, Д. Рабовянов. Въоръжението от времето на въстанието на Асеневци в светлината на находките от Пернишката крепост

А. Николова. Охридските традиции и календара на Царевград Търнов (върху материал от староруски църковни памети)

К. Тотев, Д. Косева. Столичният Търнов в християнската култура на балканския свят

Ж. Жекова. Асеневци в Преслав (според данните на нумизматиката и сфрагистиката)

К. Дочев. Пари и парично обращение в средновековния Търнов

Д. Димитров. Тенденции в стопанското развитие на българското царство при Асеневци (11851256)

К. Попконстантинов, Х. Вачев. Надпис върху тухла с евангелски текст от средновековния манастир в местността „Френкхисар“  В. Търново

Х. Вачев, И. Петракиев. За манастирите посветени на св. Богородица в Търновград и тяхната локализация (предварително съобщение)

Д. Косева-Тотева. Новооткрит надпис върху стенописната украса на църква № 13 на крепостта Трапезица във Велико Търново

К. Тотев. Мраморен релеф на архангел от старите разкопки на Трапезица

M. Николов Цар Иван Александър и манастирите в  Парория

И. Чокоев. За наличието на кадифе в Търново през XIV в. (текстил от разкопки на средновековна църква в местността Френк хисар)

К. Атанасова. Женските забраждания през Второто българско царство  варианти и визия

P. Lecaque. Les influences artistiques des monastères du Mont Athos sur les peintures des eglises rupestres près d’Ivanovo en Bulgarie au XIVe siecle

П. Събев. Свети Теодосий Търновски и иконопочитанието в Търновград (догматични аспекти на защитните слова според житието от патриарх Калист Константинополски)

И. Лазаренко. Монети на царя-престолонаследник Михаил Асен (след 1331 г.  преди 1355 г.) от района на Варна

С. Дончева. Златен пръстен-печат от късното българско Средновековие с изображение на двуглав орел и монограм на Палеолозите

В. Йотов. Бележки относно две апликации за колани от българското средновековие

М. Робов. Една хипотеза за падането на Търново през юли 1393 г.

Н. Овчаров. Крепостта Кокалянски Урвич край София и краят на Второто българско царство

Н. Тодоров. История на проучванията на фортификацията на крепостта Трапезица

А. Калоянов. Бдинската митрополия при цар Иван Срацимир (13561396)

А. Стамболийска. Съдбата на митрополитската църква „Въведение Богородично“ във Видин след османското завоевание

К. Мутафова. Средновековни крепости в региона на Ловеч и Троян в османски документи от XVI век

 

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian, Russian, English, French with summaries in English
Pages 560
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-168-175-4
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset