The temple of the Fisrt Asens:  The Medieval church of St Demetrius of Thessaloniki in Veliko Turnovo. Language: Bulgarian with summaries in English and Russian

 

The book presents the resulats from the archaeological researches of St. Demetrius church situated on the Trapezitsa hill in the Medieval town of Veliko Turnovo, capital of the Second Bulgarian Kingdom.

 

Table of contents

Увод

Глава първа. Извори и преглед на литературата. История на проучванията

Глава втора. Най-ранни следи от живот на територията на комплекса

Глава  трета. Църквата „Св. Димитър“. План, архитектурни особености, украса и строителна хронология

Глава четвърта. Манастирът към църквата „Св. Димитър“

Глава пета. Некрополът при църквата „Св. Димитър“

Приложение I. Каталог на находките от проучванията

Приложение II. Монетите от църквата и манастира „Св. Димитър“ във Велико Търново

Резюме на руски език

Резюме на английски език

Храмът на първите Асеневци. Храм первых Асеней

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 209
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 954-427-626-2
Creation date 2005
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset