Table of contents

Въведение

Средновековни извори за Родопите и Цепина

История на проучванията

Глава първа. Цепина XIIXIV век

I. Издигане на замъка и разрастване на селището под Цепина

II. Цепина като център на област  феодално владение, резиденция и град. Деспот Алексий Слав

III. Цепина в границите на България или на границата с нея

IV. Цепина под османска власт

Приложения

Глава втора. Цепина в периода XII-XIV век според данните на нумизматиката и сфрагистиката

Въведение

I. Монети и парични обръщение в Цепина от началото на XII в. до 1204 г.

II. Българско имитативно монетосечене 12001220 г.

III. Имитативно монетосечене на Латинската империя 12041205 г.

IV. Монетосеченето на Никейската империя 12081259 г.

V. Монетосечене на Солунската империя 12241246 г.

VI. Български и чужди монети от XIV век

VII. Моливдовули от укреплението Цепина

Заключение

Приложение табла

Списък на съкращенията

Литература

Именен показалец

Списък на владетелите

Речник

 

 

Средновековният град Цепина през XII–XIV век: Приносът на нумизматиката и сфрагистиката

Details
Publisher Vion
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 148
Illustrations b/w and color figures, b/w plates
Binding paperback
ISBN 978-954-8193-13-9
Creation date 2011
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset