Violeta Nesheva. Melnik: God-masoned Town. In Bulgarian with summary in English.
 
 
Table of contents
 
Увод 

Мелник през античността и през ранновизантийската епоха (ІVІІІ в. пр. Хр.  VІ в. сл. Хр.) 

Извори и проучвания 

Тракийско светилище и селище (IVIII в. пр. Хр.  IV в. сл. Хр.) 

Ранновнзантийска крепост и църкви (VVI в.)

Мелник през Средновековието (IX  средата на ХVІІ в.) 

Долината на Средна Струма през VIIIX в. и възникването на средновековния Мелник 

Мелник през IXXIV в. Градоустройство и архитектура 

Извори и проучвания 

Топография 

Укрепителна система

Крепостта Мелник (Славова крепост) 

А. Цитаделата 

Малкото укрепление/Владетелска резиденция 

Разположение 

Планова и пространствена композиция. Елементи 

Строителна хронология и датировка

Мелнишката митрополия 

Исторически сведения. Проучвания 

Разположение 

Планова и пространствена композиция

Църква Никола 

Описание. Елементи 

Строителна хронология и датировка

Сгради и съоръжения около църквата Св. Никола 

Източен двор 

Западен двор

Стенописна украса на църквата Св. Никола

За култа на св. Никола в Мелник

Приложение. Списък на митрополитите на Мелник

Б. Монашеска зона

Манастир Св. Харалампий  Св. Архангели 

Манастир Св. Богородица Спилеотиса (Св. Зонà)

Подградието (Градът в подножието на крепостта) 

Жилищна и църковна архитектура. Улична мрежа 

Болярската къща

Мелник през XV  средата на XVIII в. Нови градоустройствени решения

Stages in the History and in the Town-Planing of Melnik

Библиография

 

 

Мелник. Богозиданият град

Details
Publisher Ivrai
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 364
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9388-22-0
Creation date 2008
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset