Donka Petkanova. Bulgarian Mediaeval Literature. Fourth expanded edition. In Bulgarian

 

Table of contents

Въведение в историята на средновековната българска литература

Периодизация 

Обхват и характер на старобългарската литература

Средновековни литературни жанрове

Българската ръкописна книга

Българската литература от IX до края на XII век

I. Писмена култура в България преди Кирил и Методий

II. Славянските учители Кирил и Методий

Извори за проучване на делото им

Живот и обществена дейност

Двете старобългарски азбуки

Преводите на Кирил и Методий

Литературното дело на Кирил и Методий

Значение на Кирило-Методиевото дело

III. Пристигане на Кирило-Методиевите ученици в България

IV. Литература и просвета в югозападните предели на България

Климент Охридски

Наум

Ученици на Климент и Наум

V. Разцвет на литературата и просветата в Североизточна България

Книжовно-просветни и културни центрове

Константин Преславски

Черноризец Храбър

Йоан Екзарх

Симеон и преводачите от неговия кръг

VI. Народно направление в българската литература

Апокрифи

Поп Йеремия български

Богомилство и богомилска книжнина

VII. Противобогомилска литература. Презвитер Козма

VIII. Религиозномистично направление в българската литература

IX. Повествователната литература през XXII в.

Х. Историческа, природонаучна и правна литература

XI. Народностно-патриотична насока в литературата по време на византийското владичество

Българската литература от началото на XIII до втората четвърт на XV век

I. Литературният живот през XIII в.

II. Културен подем и нови идейни течения през XIV в.

III. Българската литература в Света гора

Старецът Йоан и учениците му

Григорий Доброписец

Исай Серски

Книжовната дейност в „Зограф“

IV. Търновска исихастка книжовна школа

Предпоставки за формиране на школата

Патриарх Евтимий — „Велико светило на търновската страна“

Литературата на Видинското царство

Митрополит Киприан

Григорий Цамблак

Константин Костенечки

Химнографът Ефрем, Дяк Андрей, Поп Герасим

V. Безименни преводи през XIIIXIV в.

Българската литература от втората четвърт на XV до средата на XVIII век

I. Книжовни и просвени средища през XVXVIII в.

II. Българската литература през XV в

Летописна традиция

Владислав Граматик

Димитър Кантакузин

Други книжовници

...

 

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian
Pages 792
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-427-455-3
Creation date 2001
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset