The Kokalyane Urvich Fortress and the Late Medieval monastery inside it
Крепостта Кокалянски Урвич и късносредновековният манастир в нея
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Late Medieval archaeology

 

   The monograph presents the main results of decades of archaeological studies at the remarkable Late Antique and Medieval Urvich Fortress near the village of Kokalyane, Sofia region. In the recent years the remains of a very interesting monastery dating from 15th to the 17th centuries have been uncovered there. It was built after the fortress had been captured and destroyed by the Ottoman conquerors in the late 14th. Archaeological research shows that the monastery existed until the end of the 17th or the very beginning of the 18th c.

 

Table of contents

Увод

Част първа. Ранни проучвания в крепостта Урвич

Д. Овчаров. Крепостта „Урвич“ край село Кокаляне
(Музеи и паметници на културата, XXI, 1981, 1, 5
1)

Д. Овчаров. Църквата в крепостта „Урвич“ при с. Кокаляне, Софийско
(Археология XXIII, 1981, 4, 50
60)

Н. Овчаров. Стенописите от XIV в. в църквата „Св. Илия“ на крепостта Урвич
(Изкуство, XXXII, 1982, кн. 4, 28
—33)

Част втора. Исторически и археологически изследвания на Урвич

Исторически изследвания и народен фолклор, осветяващ съдбата на крепостта Урвич до края на XIV в.

Археологически проучвания и интердисциплинарни наблюдения на Урвич в периода 19822019 г.

Архитектура на късносредновековния манастир

Развитие на манастироустройството по нашите земи

Хранителен блок

Жилищно крило

Ограда, вход и други сгради

Късносредновековният манастир Урвич и неговата епоха

Софийската Мала Света гора през XVXVII в.

Кой създава и поддържа Урвишкия манастир?

Гибелта на обителта

Западни извори за манастира от XVIIXVIII в.

Паисий Хилендарски и неговата приписка

Част трета. Материалната култура и некрополът на късносредновековният манастир „Св. Илия“

Предметите от ежедневието и бита на монасите от манастира

Накити, закопчалки и елементи от облеклото

Монети от епохата на Османската империя

Битова керамика

Животинската храна на монасите според откритите костни останки

Некрополът

Резюме на английски език

Каталог

 

Details
Publisher Unicart
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 208
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-2953-99-9
Creation date 2020
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset