Kokalyane Urvich: From ancient times to the present day (Past, legends, traditions and development) 
Кокаляне, Урвич от древността до днес (минало, легенди, предания и развитие)
Category: Local history studies
Language: Bulgarian
 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Родова памет

Род Белилови

Белилов

Род Божилови през 1878 г.

Род Велкови

Род Гякови

Род Гледжови

Род Генкови (1878)

Род Груеви

Род Донкови

Род Дяковите

Род Дончеви

Род Илиеви (1840)

Казаковия род

Род Караджови

Род Кърлеви

Родословно дърво на рода Манилови

Фамилията Илиеви от Маниловия род

Малиновият род

Род Панкови

Род Тункови

Род Ташкови

Род Цветкови

Родът Цървенякови

Род Шаранкови

Род Ангьови

Род Денкови

Род Дънкови

Род Шошеви

Род Симови

Род Иванови

Род Стефанови

Род Рангелови

Род Божилови

Род Арбови

Род Христови

Глава втора. Кметска институция

Киро Велков

Гьоре Цветанов Манилов

Спас Цветанов Манилов

Андрей Манов Шаранков

Малин Иванов Пенев

Кръстан Младенов Антов (Караджов)

Симо Станков Стоянов

Симо Донков Тонков

Александър Спасов Цветанов

Дойчин Цветанов Шаранков

Райчо Панков Спасов

Стоимен Георгиев Цветанов

Петър Спасов Цветанов

Невена Христова

Васил Илчов Николов

Георги Панков

Георги Божилов Николов

Гълъбин Йорданов Гьорев

Григор Георгиев Младенов

Григор Василев Дончев

Александър Донков Тонков

Асен Николов Донков

Димитър Петров Иванов

Иван Симов Станков

Илия Деянов Илиев

Здравко Николов Иванов

Димитър Александров Донков

Петър Георгиев Панчев

Илия Любенов Янков

Милко Иванов Георгиев

Светла Георгиева Стоянова

Виолета Владимирова Йовчева

Станчо Григоров Гьорев

Йордан Иванов Георгиев

Глава трета. Образование

Равносметка

Заключението

Читалище „Заря“

Глава четвърта. Борба за свобода, демокрация и чиста република

Глава пета. Народен бит, обреди и обичаи

Коледа

Лазаруване

Шопска сватба

Бабин ден

Празници и обичаи

Глава шеста. Твърдина на бългаския дух

Глава седма. Електрификацията в землището на село Кокаляне

Глава осма. Роля и място на кооперацията в икономиката и живота на с. Кокаляне

Глава девета. Автотранспорт, занаятчийство, съобщения

Глава десета. Спортно-туристическо дело

Глава единадесета. Здравеопазван и ветеринарно лечение

Глава дванадесета. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация

Глава тринадесета. Кокаляне в края на века и перспективи за неговото развитие

Приложения

Речник

Библиография

Справочни данни

 

Details
Publisher Bulgarski pisatel
Language Bulgarian
Pages 360
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-433-467-4
Creation date 2005
Size 14 х 21 cm
Condition
Condition с посвещение от автора

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset