Proceedings of the international confrerence Jews in Eastern Europe and the Soviet Union during the Second World War and the Cold War (19391989), 2—3 November, 2012, Sofia, Bulgaria

 

Table of contents

Приветствия

I. Българските евреи и българската държава от края на XIX в. до Холокоста

Р. Генов. Дизраели, еврейството и антисемитизмът в България

Ш. Шеалтиел. Българското еврейство между заплахата от унищожение и национално възраждане (19391949)

А. Рашкова. Малко известни съдби на евреи и на праведници неевреи от България по времето на Холокоста

II. Представяне на документалния сборник „Държавна сигурност и еврейската общност“ в България (19441989)

К. Грозев, Р. Маринова-Христиди. Държавна сигурност общност в България (19441989)

Дискусия

III. Българските евреи между спасението и Холокоста

Б. Дичев. Законодателната рамка на антисемитската политика в България през 19411943 г.

В. Колев. „Да бъдеш евреин“ в царството и в новите земи: исторически и юридически аспекти на проблема

В. Стоянова. България и евреите от присъединените територии през Втората световна война

С. Ташев. Българската администрация във Вардарска Македония през 19411944 г. и съдбата на еврейското население

Ив. Хаджийски. Депортацията на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско и спасяването на евреите от Дупница и Кюстендил

Дискусия

ІV. Евреите в Източна Европа и наследството на Холокоста

Ст. Сейдж. VII състав на Народния съд в София, март-април 1945 г.: Първият в света Холокост процес в собствения и в нашия контекст

М. Мосек. „По-добре да отведем краката при обувките“: Значението на посещението на Бен Гурион в България, декември 1944 г.

Дискусия

V. Еврейската диаспора и Студената война

Б. Хараланова. Емиграцията към Израел и евреите в Шумен

А. Кохави. Политиката на Студената война: Еврейската имиграция от страните от Съветския блок след Втората световна война

И. Баева. Евреите в следвоенна Източна Европа от участие в управлението до противопоставяне на системата

Дискусия

VІ. Близкоизточният конфликт и евреите в България и Източна Европа на фона на Студената война

Й. Баев. Политиката на българското правителство към близкоизточния конфликт като фактор за дейността на еврейската общност в страната

Е. Георгиева. Фрагменти от живота на евреите по време на комунистическия режим в Бъпгария

Е. Хазан. Съдбата и състоянието на еврейското културно наследство в България в периода 19392012 г.

Дискусия

Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 246
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3484-2
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset