Anti-Jewish Laws in Europe and Bulgaria: Legal Researches

 

Table of contents

Въведение

Антиеврейското законодателство: правно-исторически и сравнителноправен преглед. Право ли е Нюрнбергското расово законодателство

Един исторически епизод

За целите и обхвата на това изследване

I. Правно-исторически и сравнителноправен преглед на антиеврейските ограничения в различните правни системи

В предхристиянския период

В римската империя

В средновековна Европа до края на XVIII в.

В средновековна Англия и някои британски колонии (системата на общото право)

В нордическата правна система

В Русия през XVIIIXIX в.

Правни аспекти на еманципацията на евреите през XIX в.

В Отоманската империя и ислямския свят през Средновековието

II. Антиеврейското законодателството през ХХ  век

Numerus clauses в Унгария

По въпроса за генезиса на нюрнбергското законодателство

Процесът на нацификация на правната система на Германия формиране на основните правни и институционални инструменти на репресията

Антиеврейското законодателство („априлското” от 1933 г. и нюрнбергското)

Действие на антиеврейското законодателство в окупираните от Германия държави и територии. Рецепция в страните от Оста

Правното положение на евреите в някои неутрални държави

Нюрнбергското законодателство – продукт на дълголетна правна и институционална традиция за ограничаване правата на евреите

Право ли е нюрнбергското законодателство? Няколко разсъждения

Използвана литература

Правни аспекти на държавната антиеврейска политика в Царство България (19401944 г.)

Имуществени и стопански ограничения спрямо лицата от еврейски произход в България (19401944 г.)

Принудителният труд като репресивна мярка спрямо евреите в България в периода 19401944 г.

Възлагане на изключителни законодателни правомощия на изпълнителната власт Закон за възлагане на МС да взема мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси

Легалност и легитимност на антиеврейските ограничения от гледище на философията на правото

Насилите и общността: Политиката на въоръжените отряди в периода след Първата световна война

Антиеврейското законодателство в Европа и България: Правни изследвания

Details
Publisher Institute of Modern Politics / Centre for Jewish Studies
Language Bulgarian
Pages 232
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-92740-3-5
Creation date 2015
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset