Collected papers in honor of academician Dimitur Angelov (19171996)
Languages: Bulgarian, Russian, German, French

 

Table of contents

Bibliography of academician Dimitur Angelov (19781986)

History

Й. Николов. Академик Димитър Ангелов и проблемите на общата медиевистика

Г. Литаврин. Констатин Баграянородный о Болгария и болгарах

P. Malingoudis. Zu einigen slawisch-bulgarischen Personennamen (7.9. Jh.)

J. Herrmann. Bulgarien, Obodriten, Franken und der Bayrische Geograph

P. Schreiner. Die Bulgaren und die Weissagungen des Sabbatios über Kaiser Leon V

J. Karayannopulos. Les causes des luttes entre Syméon et Byzance: Un réexamin

A. Василева. Хрониката на Ернул и българо-латинските политически отношения

Й. Андреев. Достоверен ли е разказът на Българската анонимна хроника от XV в. за смъртта на синовете на цар Иван Александър при София

Н. Овчаров, Д. Овчаров. Щрихи към средновековната история на Несебър

Р. Бартикян. Первые Мамиконяны (Мамикониды) при византийском дворе: препозиты МушелMussellios (414) и АрташесἈρτάξης (442451)

M. Фрейденберг. Возникновение Дубровницкой республики

Culture and Ideology

С. Плетнева. О некоторых языческих обычаях в Вехтом завете

И. Божилов. Antiereitca

E. Werner. Zur Rolle des Johannesevangeliums im mittelalterlichen Dualismus

Л. Горина. Кирилло-Мефодиевская проблематика в творчестве Марина Дринова

Х. Трендафилов. Азбучния акростих „Аз преже о господе бозе начинаю вящати“ и Кирило-Методиевата традиция

К. Мечев. Оценки за Кирил и Методий в България и във Византия през IX и X в.

Ю. Бегунов. Ростовская сказочная повесть о Кирилле и Мефодии

Г. Бакалов. Провиденциализмът в държавната идеология на Византийската империя

Archaeology

W. Hensel. Des methods de recherché sur l'éthnogenèse et la topogenèse des Slaves

Д. Димитров. За териториалния обхват на Кубратова Велика България

Р. Рашев. Аул и град в България през VIIIIX в.

С. Станилов. Старобългарски ремъчни украси с правоъгълна форма

И. Эрдели. Новейшие археологические данные для истории виноградарства в раннем средневековье

М. Станчева. За някои черти на градската култура на Средец

Й. Алексиев. Предстоличният Търнов

Art

M. Ваклинова. По повод на части от икона от Велико Търново

С. Витлянов. Интересна творба на старобългарската торевтика

Т. Тотев. За една колекция рисувани белоглинени съдове от Преслав

А. Попов. Изображение на войн светия върху сграфито керамика от търновксата Велика лавра „Св. Четиридесет мъченици“

К. Тотоев. Стеатитови икони от свети Георги от средновековна България

В. Седов. Женские головные уборы восточных славян (по курганным материалам)

Й. Чангова. Нагръден кръст-реликвар от Перник

А. Кузев. Сребърни момински колани от XIV в.

В. Пуцко. Византийские панагиары на Афоне

Epigraphy and Numismatics

V. Velkov, S. Lisicov. An Early Byzantine and Mediaeval fort in the Haemus with an inscription and graffiti of emperor Anastasius

Ж. Аладжов. Структура на знаците от славянските езически некрополи от България

Т. Балабанов. Бронзов пръстен с ипсилон от с. Мировци, Новопазарско

П. Георгиев. Хронологически проучвания върху датирания надпис от Равна

И. Йорданов. Нови данни за историята на Месемврия (Несебър) през втората половина на XI в.

Л. Дончевa, К. Попконстантинов. Апокрифна молитва от XXI в. върху оловен амулет от с. Одърци, Толбухинско

В. Герасимова. Плащеницата на деспота на Янина Ἰζάους

Abbreviations

Сборник в чест на акад. Димитър Ангелов

Details
Publisher Bulgarian Academy of Sciences
Language Bulgarian, Russian, German, French
Pages 304
Illustrations b/w figures
Binding paperback
Creation date 1994
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset