ΑΓΓΕΛΟΣ: Collected papers in memory of academician Dimitur Angelov (19171996). Language: Bulgarian

 

Table of contents

Г. Николов. Предговор

Спомени от Димитър Ангелов

Преподавател в Софийския университет

Директор на Археологическия институт и музей

Приятели и познати

Образи

Александър Бурмов

Иван Дуйчев

Петър Динеков

Стоян Маслев

Как да се пише историческо съчинение

Отговор на юбиляря

Епиграми и сатирични поеми

Спомени за Димитър Ангелов от колеги и роднини

В. Тъпкова-Заимова. Няколко спомена за сътрудничеството ми с акад. Димитър Ангелов

В. Гюзелев. Голям учен  истински родолюбец — почтен човек

Д. Овчаров. Димитър Ангелов  изтъкнат български учен и педагог

Й. Николов. Академик Димитър Ангелов и проблемите на общата медиевистика

М. Семков. Византиецът левскар

И. Калчев. Благодарение на него станах философ

Г. Бакалов. Спомен за професор Димитър Ангелов

И. Джамбов. Моят директор

И. Петкова. Голям учен и истински човек

Е. Дроснева. От Византия до днес, или за патриотизма, нихилизма и нашия ден

С. Ангелов. Първите ми спомени от детството

Ч. Попов. Спомен за вуйчо Димитър

М. Харбова. Говореше малко, а казваше толкова много

Приложение

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 218
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4392-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset