Settlement Life in Thrace. Proceedings of the IVth International Symposium ”Cabyle, 9—11 November 2005, Yambol, Bulgaria
Поселищен живот в Тракия. Доклади от Четвърти международен симпозиум „Кабиле, 9—11 ноември, 2005, Ямбол
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Д. Агре, Д. Дичев. Класификация на фибулите от долмените в Странджа

К. Порожанов. Тракийският царски град Салмидесос VIIV в. пр. Хр.

Я. Боузек, З. Арчибал, Л. Домарадска, А. Гоцев, Д. Катинчарова, Г. Лазов, В. Танева, В. Коларова, Й. Юрукова, Е. Иванова, Н. Ангелов. Емпорион Пистирос в Тракия: проучвания и резултати (19982005)

В. Фол. Кабиле  тракийският пример за превръщане на свято място в градски център

Т. Стоянов. Кабиле, Севтополис и Хелис  три варианта на урбанизма в ранноелинистическа Тракия

П. Делев. Зайчи връх в елинистическата укрепителна система на Кабиле

Л. Гетов. ΚΑΒΥΛΗΝΩΝ и основанията за една хипотеза

В. Ханджийска. Керамика на ръка от Кабиле от III и II в. пр. Хр.

Ст. Бакърджиев. Археологически проучвания и случайни находки от западните некрополи от елинистическта епоха на тракийския град Кабиле

Д. Агре. Владетелски гроб от могила край селата Маломирово и Златиница, Елховско (Ямболска област)

И. Лозанов. Кабиле през късноелинистическата и римската епоха: проблеми на селищното развитие (II в. пр. Хр.  IV в. сл. Хр.)

Г. Нехризов. Археологически проучвания на обект „Извора при град Белово

Г. Нехризов, А. Гоцев. Ритуални ями от ранната елинистическа епоха в м. „Милчовец при град Белово

Т. Потемкина. Женский ритуальный головной убор IVIII вв. до н. э. из Зауралья

П. Балабанов. Археологически аргументи за тракийския град Добелт

И. Боянов. Римските ветерани от района на Кабиле

Д. Момчилов. Колесници от римската епоха от Карнобатския край

В. Игнатов. Колесницата в погребалната тракийска практика, IIII век

З. Гочева. Организация на религиозния живот в Сердика през римската епоха

М. Мартинова-Кютова. Библиотеката при агората на Филипопол

С. Чернева. Доказателства за производство на източна сигилата във Филипополис

Ş. Yildirim. The salvage excavation of the Hadrianopolis city wall and the archaeological park project

S. Kirov. Représantation iconographique d’in Thrace captive?

Н. Сираков. Антични бронзови съдове от фонда на Исторически музей  Сливен

Л. Домарадска. Етнокултурна и езикова характеристика на населението в провинция Тракия (IVVI в. от н.е.) по епиграфски данни
L. Domaradzka. Ethno-Cultural and Linguistic Characteristic of the Population in the Late Roman and Early Byzantine Province Thrace 
(IVVI c. AD) (summary)

 

 

Поселищен живот в Тракия

Details
Publisher Regional Historical Museum of Yambol
Language Bulgarian, English, French, Russian
Pages 352
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-615-130-8
Creation date 2006
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset