History and culture of Ancient Arabia
Category: Arabian Studies
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

Глава I. Зараждането на монотеизма в земите на Арабия и представата за отношението между човека и Бога

Представата за ширк в Корана

Ширк и представата за отношенията между езическите божества в предислямска Арабия

Ширк и равнопоставянето на човека и бога в предислямската епоха

Възникването на исляма и появата на концепцията за ширк

Глава II. Съдбата в представите на джахилията и исляма. Възникване на историческото мислене у арабите

Глава III. Властта в исляма: доктринални основания и политическа практика

Предислямски коренни на ранномюсюлманските представи за властта

Принципи на халифата

Халифатът в сунитската догматика

Шиитите и тяхната концепция за имама

Имамити (шиити дванадесетници)

Зайдити

Исма‘илити

Хасаниди

Нефатимиди

Хариджитите  представители на племенната демокрация

Халифатът по времето на Умаййадите

Халифатът на Аббасидите

Упадък на халифската институция в Багдат

Глава IV. Война и конфликти в епохите на джахилията и ранния ислям

Причини за войната в арабо-мюсюлманската култура

Военна тактика и организация. Етика на войната. Снаряжение

Мир

Глава V. Представата за чудото в исляма

Фигурата на Пророка  средоточие на чудото в исляма

Божествени чудеса в подкрепа на исляма

Пророческо чудотворство

Чудесни целебни свойства на Пророка

С оскъдна храна Пророкът нахранва много хора

Предсказаване на бъдещето и знание на неведомото

Мухаммад  съвършена личност (exemplum)

Чудото в исляма след смъртта на Пророка

Глава VI. Храна, религия и политика в древна Арабия

Генеалогични таблици: Курайшити и шиити

Основни династии в арабо-мюсюлманската държава

Използвана литература

Терминологичен индекс

Индекс на собствените имена

Индекс на географските обекти

Индекс на сакралните имена и обекти

Details
Publisher Galeon
Language Bulgarian
Pages 262
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 954-9790-07-X
Creation date 2008
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset