Linguistic evidence of the Bulgarian character of the population in the Southern Rhodopes and Western Thrace in the 16th century. Part 1: Xanthi, Zlatograd, the southern regions of Smolyan
Езикови свидетелства за българския характер на населението в Южните Родопи и Западна Тракия през XVI век. Част I
Category: Bulgaria during the Ottoman period

Language: Bulgarian

 

   The study includes anthroponyms and oikonyms of the Christian population in Western Thrace and Southern Rhodopes during the 16th century (region of Xanthi in Greece and Zlatograd and the southern regions of Smolyan in Bulgaria). The material was excerpted from Ottoman tax registers dating from the middle of the century.

 

Table of contents

Увод

Предмет, цел, задачи на изследването

Сведения за административното устройство на описваните райони и за селищата в тях през XVI и XVII в.

Нормализация на текста

Част първа. Азбучен справочник с данни за селищата от изследвания район и с пълни списъци на тяхното християнско население

Част втора. Езиковедски анализи

Методология на изследването

Ойкономия от български произход

Обобщение на антропонимния материал

1. Антропонимия според произхода ѝ

1.1. Антропонимия от предхристиянски период

1.1.1. Лични имена от домашен, български произход

1.1.2. Презимена от домашен, български произход

1.1.3. Съчетания от лично име и презиме от домашен, български произход

1.1.4. Съпоставка на антропонимния материал

1.1.5. Словообразуване

1.1.6. Словообразуване на деминутиви

1.1.7. Сложни лични имена (композити)

1.2. Антропонимия, свръзана с християнството

1.2.1. Лични имена, свързани с християнската религия

1.2.2. Презимена, свързани с християнската религия

1.3. Антропонимия от чужд произход, несвързана с християнската религия

1.3.1. Лични имена от чужд произход, несвързани с християнската религия

1.4. Презимената като извор на данни за материалната и духовната култура на местното българско население

1.4.1. Презимена, свързани с упражнявана трудова дейност

1.4.2. Презимена, включващи данни за народностна принадлежност

1.4.3. Презимена от селищни имена

1.4.4. Презимена, възникнали от прякорни имена или прозвища

1.4.5. Добавки към имената, указващи статута на носителите им в християнските общности

1.5. Антропонимия от османотурски произход

1.5.1. Добавки от османотурски произход към имената, играещи роля на прякорни имена или прозвища

1.6. Женски лични имена, включени 

Заключение

Литература

Топографски карти

Речник на специфичните термини

Азбучен указател за селищните имена и административните единици, включение в изследването

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 300
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-172-1
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset