Linguistic evidence of the Bulgarian character of the population in the Southern Rhodopes and Western Thrace in the 16th century. Part 2: Komotini, Alexandroupolis, Didymoteicho, Krumovgrad, Ivaylovgrad
Езикови свидетелства за българския характер на населението в Южните Родопи и Западна Тракия през XVI век
Category: Bulgaria during the Ottoman period

Language: Bulgarian

 

   The study includes anthroponyms and oikonyms of the Christian population in the eastern part of Western Thrace and in the Southeastern Rhodopes during the 16th century (region of Komotini, Alexandroupolis and Didymoteicho in modern Greece and Krumovgrad and Ivaylovgrad in Bulgaria). The material was excerpted from Ottoman tax registers dating from the middle of the century.

 

Table of contents

Увод

Предмет, цел, задачи на изследването

Административна обособеност на описвания район в Югоизточните Родопи и Беломорието

Част първа. Азбучен справочник с данни за селищата, включени в изследването

Част втора. Езиковедски анализи

Ойкономия от български произход

Обобщение на антропонимния материал

1. Антропонимия, характерна за българската антропонимна система

1.1. Антропонимия от предхристиянски период

1.1.1. Лични имена от домашен, български произход

1.1.2. Презимена от домашен, български произход

1.1.3. Съчетания от лично име и презиме от домашен, български произход

1.1.4. Обощена картина на употребата на антропоними от домашен, български произход, несвързани с християнската религия, като лични имена и като презимена

1.1.5. Словообразуване

1.1.6. Словообразуване на деминутиви

1.1.7. Сложни лични имена (композити)

1.2. Антропонимия, свръзана с християнството

1.2.1. Лични имена, свързани с християнската религия

1.2.2. Презимена, свързани с християнската религия

1.3. Антропонимия от чужд произход, несвързана с християнската религия

1.3.1. Лични имена от чужд произход, несвързани с християнската религия

1.4. Антропонимията като извор на данни за материалната и духовната култура на местното българско население

1.4.1. Антропоними с данни за упражняваната трудова дейност

1.4.2. Антропоними, включващи данни за народностна принадлежност

1.4.3. Презимена от селищни имена

1.4.4. Антропоними с втора съставка прякорно име или прозвище

1.4.5. Добавки към имената, указващи статута на носителите им в християнските общности

1.5. Антропонимия от османотурски произход

Заключение

Литература

Топографски карти

Речник на специфичните термини

Азбучен указател за селищните имена и административните единици, включение в изследването

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, French
Pages 256
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-109-7
Creation date 2021
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset