Ethno-cultural and religious identity of the Turkish community in Bulgaria
Bulgaristan Türk Topluluğunun Etnokültürel ve Dinsel Kimliği
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Етнически и национални идентичност

1. Индивидуални и колективни идентичности

1.1. Етническа идентичност

1.2. Национална идентичност

1.3. Български схващания за нацията

1.4. Етнически и национални малцинства

1.5. Национално съзнание и национализъм

Глава втора. Консолидиране на турската общност в България

1. Етногенезис на местните турци

1.1. Преселване на тюркски и турски племена

1.2. Колонизация

2. Утвърждаване на малцинствения статус

2.1. Превръщане на турското население в малцинство

2.2. Юридически основи на статута

2.3. Статутът по международните договори

3. Формиране на етническа идентичност на турската общност

3.1. Тюркчюлюк  идейна основа на идентификационния процес

3.2. Гражданската идентификация

3.3. Как другият идентифицира турската общност?

4. Етнизация на обществената мисъл

4.1. Етническото самосъзнание на турската общност

4.2. Укрепване на патриотичното съзнание

4.3. Малцинствен национализъм

4.4. Обновление на политическата мисъл

Глава трета. Културна идентичност

1. Възникване и развитие на културата на турската общност

1.1. Историческите корени на културното наследство

1.2. Взаимовръзка с културата на турската нация

1.3. Взаимодействие на местната турска култура с българската

1.4. Формиране на самобитна местна турска култура

2. Идентификационната роля на образователната система

2.1. Приносът на частните турски училища

2.2. Необходимост от интеркултурен образователен модел

2.3. Ролята на обучението по родния език

2.4. Обучението по история  път към себепознанието

...

Етнокултурна и религиозна идентичност на турската общност в България

Details
Publisher Higher İslamic Institute
Language Bulgarian
Pages 384
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-91564-5-4
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Ялъмов, Ибрахим. Етнокултурна и религиозна идентичност на турската общност в България. София: Висш ислямски институт, 2014.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset