The Ohrid Archbishop Demetrios Chomatenos and the Bulgarians
Охридският архиепископ Димитър Хоматиан и българите
Category: Mediaeval History
Language: Bulgarian

 

   The book focuses on the personality of the Byzantine Archbishop Demetrios Chomatenos (Δημήτριος ό Χωματιανος), as well as on the rich literary heritage created during his time in the Ohrid Archbishopric (13th century). His works are model for implementation of Byzantine secular and ecclesiastical law for generations of lawyers and church leaders.

 

Table of contents

В. Гюзелев. Ерудиран и добросъвестен изследовател на Охридска България и на Охридската архиепископия

Увод

I. Охридската архиепископия и българите (от нейното създаване до началото на XIII век)

1. Възникване и развитие

2. Архиепископът на „цяла България“ със седалище в Охрид

3. Книжовното наследство на Охридската архиепископия от нейното създаване до началото на XIII век

Теофилакт Охридски

Дюканжовият списък

Епископ Михаил Деволски

II. Димитър Хоматиан  живот и книжовно творчество

1. Ранни години

2. Преломното време на прехода между дванадесетото и тринадесетото столетие

3. На архиепископския престол в Охрид

4. Във вихъра на епирско-никейската разпра

5. Промените след 9 март 1230 г.

6. Книжовното творчество на Димитър Хоматиан

III. Димитър Хоматиан и българите

1. Книжовното наследство на Димитър Хоматиан като извор за българската история

Ponemata diaphora

Кратко житие на св. Климент Охридски

2. Българите в пределите на Охридската архиепископия по времето на Димитър Хоматиан

Българските имена в книжовното наследство на Димитър Хоматиан

Отношенията на архиепископ Димитър Хоматиан с неговите пасоми българи

Всекидневният живот в Охридската архиепископия през първите десетилетия на XIII век

Заключение

Приложения

Документи на Охридската архиепископия от времето на Димитър Хоматиан (Ponemata diaphora)

Кратко житие на св. Климент Охридски

Използвана литература

Списък на съкращенията

 

Details
Publisher Zahari Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 464
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-09-1549-4
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset