Petrus Deodatus. De antiquitate Paterni soli et de rebus Bulgaricis. Tomus Secundus. Editio critica
The tractate De antiquitate Paterni soli et de rebus Bulgaricis: Paleography, textology, language 
On the Antiquity of the Father’s Land and on the Bulgarian Things. Volume Two: Critical edition
За древността на бащината земя и за българските дела
Languge: Bulgarian

 

    The book present a critical edition of the tractate De antiquitate Paterni soli et de rebus Bulgaricis [On the Antiquity of the Father’s Land and on the Bulgarian Things] written by the Catholic archbishop of a Bulgarian origin Petrus Deodatus (Petar Bogdan, 16011674). The newly found manuscript is kept in the Giuseppe Campori Collection of the Biblioteca of the Estense Universitaria in Italy and it is considered to be the first historical tractate in modern Bulgarian history. The second volume includes paleographic, textual and linguistic analysis of the historical treatise according to the edition published in the first volume.

 

Table of contents

Глава I. Петър Богдан

Петър Богдан за себе си в „За древността на бащината земя и за българските дела“

Творчеството на Петър Богдан: общи тематични връзки между релациите и историческия трактат

Мавро Орбини, павликяните и релацията от 1640 г.

Темата за Сердика и Сардикийския събор в релациите от 1653 г. и 1663 г.

Темата за „Царство България“ и българите

„Вътрешни връзки“

Глава II. Трактатът „За древността на бащината земя и за българските дела“

Език, датиране, структура и съдържание

Историографски принципи, типология на източниците

Цитати

Исторически, църковно-исторически, църковно-географски, агиографски, догматични източници

Идването на българите

Древното християнство по българските земи

Покръстването на българите и схизмата

Проникването на Францисканския орден в българските земи

„Общи места“ или Loci communes

Картографски източници, пътеписи

Документи

Кореспонденция

Опис на източниците (index locorum)

1. Античност

2. Средновековие

3. Ново време

4. Кореспонденция и документи (публикувани)

5. Свещено Писание

Стар Завет

Нов Завет

Заключение

Глава III. Ръкописът

Обща характеристика

Размери

Водни знаци

Палеографски анализ

Ортография и пунктуация

Ударение (accents), двоеточие, семиколон, амперсанд

Съкращения

Nomina Sacra

Скорописни съкращения

Обръщения на италиански език

Езикови особености

Стил

Речник

Имена на лица

Имена на населени места

Правописни особености

Синтактични особености

Особености при имена

Особености при глаголи

Терминологичен речник

Францискански орден

Католическа църква

Литургични и богослужебни термини, църковен календар

Документи

Длъжности, титли и обръщения

Други

Библиография

Приложения

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 160
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5053-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset