The Bulgarian Soc-realism in 1956, 1968, 1989: Norm and crisis in the literature of PRB [People's Republic of Bulgaria]
Original title: 
Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ
Language: Bulgarian. Category: Literature of People's Republic of Bulgaria

 

The book presents a comprehensive study of Bulgarian literary socialist realism with an emphasis on the crises of Communism, also manifested as key years of literature  1956, 1968 and 1989.

 

Table of contents

Въведение. Българският соцреализъм и годините на литературата

Въпросите на теорията, изкушенията на нериодизацията. Социалистическият реализъм: встъпителни хроники

Основи на соцреализма: първи съветски епизоди

Български хроники и употреби

Соцреализмът и проблематичните му алтернативи в литературата/културата на НРБ

Фази на социалистическия реализъм

Фази на алтернативността

1956. Ориентири към 1956 година

1956. Българските образи на унгарското въстание

За имената на събитието

За въстанието

Против контрареволюцията. Езиковото поведение

Против контрареволюцията. Сюжети и образна система

(Не)възможната алтернатива

Дискусионни напрежения: 1956/1957

Симптоми преди 56-а

В епицентъра на 56-а: призракът на творческата свобода

1957: сплашване, задържане, одомашняване

Името на поколението  имената на личностите: археологии на априлското поколение около 1956

Имената на поколението: инвентаризация

Списъци и личности на априлското поколение

Случаят Пеньо Пенев

Един закъснял соцреалистически дебют през 1956 г.

Структури на социалистическия реализъм и опити за тяхното разграждане

1956/1958: колебания в почерка на невъзможния професионален поет

Канонът като епилог

1968. Начала на 1968 година

1968. Пражката пролет и българската литература: литературнополитически хроники

Глобализационни напрежения

Неутрализиране на (не)вероятната Софийска пролет

Интервенцията срещу Чехословакия: български писателски образи

Българските жертви: митове и факти

Литературната 1968: лични сюжети

Щрихи към биографиите на младите

От Емилиян Станев до Георги Джагаров

От Огнян Сапарев до Иван Добрев

Около „Люти чушк“

Кризата на комунизма през 1968-а в България: разследвания в литературните архиви

Събития и поетически хроники

Българският сюжет „Петер Пуйман“

Писмата на Тодор Павлов до писателския конгрес и до Георги Джагаров

Българска Палахиада

Войнишките писма на Йосиф Йосифов

Вместо финален сюжет: футболни топки, литературни мрежи

Две алтернативи от сезон пролет/есен 1968

Дебютът на 68-а: „Седмица“ от Иван Цанев

Убийство на делфини през лятото на 1968 година: първото значение на едно стихотворение

Вероятни разклонения и приключвания на 1968

1989. Раздвоената година: последната криза на комунизма- социолитературни ефекти

Ракурсикъм 1989

Що за случване?

Дуалистичната година

Проектът на 1989: явно и подмолно

Революцията: колко и кога?

Зенитът на „патриотичната тема“ в залеза на соцреализма

Голямата екскурзия на литературата

Врагът -вън, врагът –вътре

Суетене около соцреализма: как да бъде погребан?

Алтернативите: видимо и скрито

„Ръкописи“ от Иван Кулеков  една алтернатива в края

Самиздатът: другите литературни мрежи

Шести конгрес на СБП: криза или агония

Епилог на разцепването: 1989 година след 10 ноември

Заключение. Соцреализъм и алтернативи: аспекти на каноничността. Към нова история на литературата от периода на НРБ. Микросюжети и възможности на началното канономоделиране

Зони на соцреалистическия канон

Фази на соцреалистическата каноничност в българската литература

Модусина алтернативния канон

Епилог на проблематичността

Приложения 1956, 1968, 1989 в заглавия и имена

Българските книги на 1956 година

Българските книги на 1968 година

Българските книги на 1989 година

Източници и библиография

Details
Publisher Ciela
Language Bulgarian
Pages 386
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-28-0896-1
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset