The Bulgarian Culture and the Political Imperative 19441989
Българската култура и политическият императив 1944—1989
Category: Socialist period in Bulgaria
Language: Bulgarian

 

   The book explores the development of Bulgarian culture (literature, fine arts, theater, cinema, music) in the period 19441989 from the point of view and with the tools of historical science. The author is focused on the inherent for the communist regime dependency of culture on the political imperative.

 

Table of contents

Въведение

I. Културна политика в преходното време (9 септември 19441947)

1. Приемственост и нови насоки в организацията на културния жкивот

2. Интелигенцията — толерирана и репресирана

II. Българският вариант на сталинизма в културния живот (19481953)

1. „Културната революция“ и нейните български измерения

2. Дисциплиниране на интелигенцията

III. „Размразяването“  надежди и разочарования (19531959)

1. Културните процеси в България след Сталин - предчувствие за промяна

2. Кулминация и крах на надеждите – 1956-а

3. Интелигенцията и властта в търсене на modus vivendi

IV. Десетилетието на реформите

1. Противоречивото „съжителство“ в началото на 60-те години

2. Втората вълна на десталинизацията и българската  интелигенция

3. Поредното „затягане на юздите“

4. Културната политика  реформаторски опити на приливи и отливи

V. Илюзорното спокойствие на 70-те години

1. Новите идеологеми и управлението на културата

2. Властта и творците — толерантност срещу лоялност

VI. Културните измерения на 80-те години

1. Заглъхване на либерализацията  културната политика отново в партийното русло

2. Интелигенцията пред предизвикателствата на „преустройството“

3. Властта и интелигенцията през 1989-а  пълното  разминаване

Заключение

Библиография

Именен показалец

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 540
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-147-5
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset