Poems by Konstantin Pavlov in Bulgarian literature and culture (The alternative canon: Works. Book two)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

За „Стихове“ от Константин Павлов

„Стихове“  текст и контекст

Пл. Дойнов. Случаят „Стихове“: от ръкопиа „Спомен за страха“ до критическата кампания през 1965/1966 г.

Пл. Антов. „Стихове“  смяна на наклонението: от индикатив към перформатив

М. Неделчев. Как „Стари неща“ поместват „Стихове“

А. Алипиева. Поезия и конюнктури

М. Новков. Метаморфози 65. Успоредици и пресичания между слово и образ в годината на „Стихове“

Интертекстуална мрежи

Б. Курташева. „Алхимици“: Ницше, Шекспир и други интертекстуални сенки

М. Панова. „Стихове“ в киносценариите на Константин Павлов

М. Огойска. „Стихове“ на К. Павлов в литературната биогрфия на Атанас Славов

М. Фадел. „Стихове“ и шпионският роман

М. Кисьова. „Стихове“ в сценария на Юлия Огнянова „Тапетите на времето“

Архив: 1962/1966

Протокол № 2/15.05.1963 г. от заседание на Президиума на Съюза на българските писатели

Протокол № 10/18.04.1963 г. от заседание на редакторския съвет на издателство „Български писател“

Протокол № 11/25-26.04.1963 г. от заседание на редакторския съвет на издателство „Български писател“

Протокол № 5/28.07.1963 г. от заседание на Управителния съвет на Съюза на българските писатели

Протокол № 9/14.06.1965 г. от заседание на Управителния съвет на Съюза на българските писатели

Агентурно сведение. Съобщава ДВ „П. К.“, 19.02.1966 г.

Докладна записка относно проведена среща и разговор на др. Г. К-ов от I управление с поета Константин Павлов, 24.02.1966 г.

Критически архив: 1965/1967 г.

Хр. Дудевски. Експеримент или

Вл. Павлов. Тревожен факт

Ив. Руж. „Български писател“. Преглед на дейността му от 1 януари до 30 октомври 1965 г.

Ив. Спасов. С гръб към живота

В. Колевски. Из отговор в анкета на сп. „Септември“

М. Наимович. Герой или жертва?

Ст. Илиев. Отмъщението на сатирата

Здр. Петров. Съдбата на сатирика

П. Зарев. Актуални въпроси на съвременната ни литература

Л. Георгиев. Участта на сатирика

Приложение

Библиография за „Стихове“ от Константин Палов

„Стихове“ от Константин Павлов в българската литература

Details
Publisher Queen Mab Publishing
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-151-0
Creation date 2016
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset