Bulgarian communities in Middle Europe: Formation, way of life, identities
Author: Vladimir Penchev. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Няколко приближения към темата

1. България  близка и далечна (за изследванията на българските общности в чужбина)

2. За хората и термините или за българите извън България

3. Типология на етничните общности в другоетнична среда

4. Топология на българското присъствие в чужбина

5. Институциите на българските мигрантски общности и културното ни наследство

6. В търсене на „обетованата земя“

7. Миграцията като текст (изследователски и автобиографични ракурси)

8. Двойнствената идентичност или за механизмите на мигрантското самосъзнание в славянския свят

Втора глава. Формиране на българските общности в Средна Европа

1. Походът на градинарите

2. Студентският наплив

3. Политическата емиграция в Австрия

4. Трудовата миграция в бивша Чехословакия от средата на миналия век

5. „Новата“ миграция

Трета глава. Опити за наблюдения 

1. Българското присъствие в чешките земи

2. Българската предосвобожденска емиграция в Чехия 

3. От „балканския орел“ до европейския просяк (образът на българина в чешкото общество от XIX в. до днес)

4. Eтнокултурни характеристики на българската общност в словакия

5. Българите в словашка среда  етнокултурни кодове на взаимодействията

6. Образът на своето и чуждото у австрийските българи

7. Паметта на „виенските“ българи. Ролята на личността

8. Homo bulgaricus Centroeuropaeus или за авторефлексията на образа

Заключение 

Библиография

Българските общности в Средна Европа. Формиране, битуване, идентичности

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 232
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-310-3
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset