Mirabilia: Mirabilia: Times, Spaces, Myths (Studia balcanica 36). Proceedings of an interdisciplinary conference, 8—9 June 2021, Sofia, Bulgaria
Mirabilia: времена, пространства, митове. Language: Bulgarian with summaries in English
Category: Studia balcanica
 

 

Table of contents

УВОД

MIRABILIA ANTIQUA ET MEDIAEVALIS

В. Фол. СВ. МАРИНА МЕЖДУ ВЕНЕЦИЯ И БАЛКАНИТЕ

И. Маразов. IMITATIO ALEXANDRI

В. Атанасова. КРАК НА САРАПИС В НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ?

А. Сърбова. РИТЪМЪТ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТОВА АРХИТЕКТУРА

Н. Панова. ЗА ВЪЗМОЖНИЯ ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ ЕПИЧЕСКИТЕ СЮЖЕТИ ЗА ОДИСЕЙ И КРАЛИ МАРКО

М. Ивайлова. СЛОНЪТ В ЕДНО РАННОХРИСТИЯНСКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ. СЕМАНТИЧНИ И ЕЗИКОВИ ПРОМЕНИ

С. Риболов. АРИЕВАТА РЕЦЕПЦИЯ НА АРИСТОТЕЛОВИТЕ КАТЕГОРИИ

Й. Каминис. ДЕМИТОЛОГИЗИРАНЕТО НА НОВИЯ ЗАВЕТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАВОСЛАВИЕ?

К. Ковачев. МИТЪТ ЗА „ИДЕАЛНИЯ ГРАД“ КАТО ЧАСТ ОТ КОНСТРУИРАНЕТО НА ДРУГОСТТА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

В. Лозанова. КЪМ КОРЕНИТЕ НА ЛЕГЕНДАТА ЗА РОДОСКИЯ ДРАКОН

П. Данова. МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА БАЛКАНИТЕ В ДВА ИТАЛИАНСКИ ПЪТЕПИСА ОТ 1575 Г.

В. Иванов. ЗНАМЕНИЯ ЗА ТУРСКИТЕ НАШЕСТВИЯ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ (ΡΩΜΑΪΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ) НА НИКИФОР ГРИГОРА

С. Лозанова, С. Ташева. ПРИРОДНИ И АРХИТЕКТУРНИ МОТИВИ В ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНИ ИКОНИ НА СВ. ГЕОРГИ

MIRABILIA: ТРАДИЦИЯ – МОДЕРНОСТ – ПОСТМОДЕРНОСТ

О. Събев. ЕДНО НЕОБИЧАЙНО НЕБЕСНО ЯВЛЕНИЕ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 1866 Г. И НАУЧНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОТ НЕГОВИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ

В. Янкова. ТОПОСИ НА ЧУДЕСНОТО. (КЪМ ЛЕГЕНДАРНАТА ТОПОГРАФИЯ НА ХЕТЕРОДОКСНИЯ ИСЛЯМ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ)

А. Фол. ДЕФИНИРАНЕ НА КРАСОТАТА В ИЗКУСТВОТО: ПЕТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ШЕСТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИЯ

А. Георгиева. ЧУДЕСНИЯТ ПЪТ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЗРАСТВАНЕ

Б. Филевска. СОЗОПОЛСКА ПРИКАЗКА ЗА ЗМЕЯ ОТ ГОЛЕМИЯ ОСТРОВ

А. Балчева. ИДЕОЛОГЕМАТА ЗА СЛАВЯНСКА ВЗАИМНОСТ В ЛИТЕРАТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА ИЛИРИЗМА

Ж. Назърска. СОФИЯ КАТО САКРАЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ЕЗОТЕРИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА (Краят на XIX – първата половина на XX в.)

М. Стамова. ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА И МИТОЛОГИЯТА В СРЪБСКАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ

Х. Мевсим. ЗА НАЧАЛАТА И НАЧАЛОТО НА ТУРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ТЕАТЪР И ДРАМАТУРГИЯ

Й. Спасова: СЦЕНИЧНИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ МИТОЛОГЕМИ В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР

Я. Кирова. НЕВЕРБАЛНИЯТ ТЕАТЪР НА СЦЕНАТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЕАТРАЛНИ ФЕСТИВАЛИ „ПАНАИР НА КУКЛИТЕ“ И „СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В СОФИЯ“

А. Мàртонова. ВИХРУШКИТЕ НА НЕОБИКНОВЕНИТЕ ДЕЦА В ЕДИН ОБИКНОВЕН СВЯТ (Cinemiracula mundi в Лили Рибката на Ясен Григоров)

С. Ахмед. ОЙА БАЙДАР: ВЛАСТЕЛИН НА ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО В РОМАНА – КОТЕШКИ ПИСМА 

 

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centere of Thracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English with summaries in English
Pages 418
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-508-4
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset