Studies and Sources about Vidin and the Region. Collected papers. Volume 2Second edition
Language: Bulgarian, English, Serbian with summaries in English
Изследвания и материали за Видин и региона. Том ІІ

 

Table of contents

Авторите в двутомника

Предговор към второто издание

Предговор

Demography and ethnography

М. Сугарева, И. Диамандиева. Съвременни тенденции в демографското развитие на област Видин (20012011 г.)

М. Николова. Традиционно лозарство и винарство във Видинския край

С. Бизеранова. За някои архаични елементи при погребалната обредност във Видинско 

Д. Крстић. Тимок као маркер локалног и регионалног идентитета

А. Каменова-Борин За празнуването на светец в Северозападна България (по материали от Чипровци) 

Д. Божидарова. Българо-влашки паралели в названията на домашните животни (по материали от селата Връв и Делейна, Видинско)

Archaeology, history and philology

П. Георгиева. Материали от IV хилядолетие пр. Хр. от пещерата Магура 

Д. Ботева. Етнонимът „мизи и топонимът „Мизия в античната литературна традиция от последните пет десетилетия пр. Хр. и първите три десетилетия сл. Хр.

S. Ferjancic. The Region of Vidin and the Roman Army: Epigraphic Evidence

К. Лука. Античният път Ratiaria  Conbustica по данни на теренните издирвания 20092011 г.

S. Petkovic. Roman and Early Byzantine Town and Fortifications in Gamzigrad, Eastern Serbia 

B. Ilijic. Stratigrafija kulturnih slojeva rimskog nalazista Timacum Minus kod sela Ravna (Istocna Srbija)

М. Даскалов. Метални принадлежности към облеклото (коланни токи и накити към колана) от VIVII в. от Видинско

М. Каймакамова. Видин като културен център в средновековната българска книжнина (XIXIV в.) 

Г. Николов. Бдин, 1002 г.

А. Николов. Видинските францискански мъченици

М. Иванов. Видин и Видинският санджак в един иджмал регистър от 1531 г.

А. Стамболийска. Някои бележки за съдбата на митрополитската църква „Въведение Богородично” във Видин след османското завоевание

Д. Иванова. Атаките към Видин (16881689) от войските на Свещената лига в разказите на османските историографи Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Саръ Мехмед паша

И. Първев. „От императорската армия в България се съобщава.... Хабсбургската крепост Видин в периодичния печат на Свещената Римска империя, 16891690 г.

С. Иванова. Видинският Варош и канун-и серхад (към отношенията между християни и мюсюлмани на османската военна граница през първата половина на XVIII в.)

Радивоj Paдић. Видин старим српским летописима, записима и натписима

M. Kiel. Vidin and its District: The History, Historical Geography and Architectural Monuments of Vidin, Kula and Belogradžik as Seen from a Different Perspective 

Л. Миков. Джамията на Осман Пазвантоглу във Видин

С. Кендерова. Историческата литература в библиотеката на Осман Пазвантоглу (1837 г.) 

А. Стоилова. Ценни арабски езиковедски ръкописи, дарени във Видинската библиотека 

М. Михайлов. Белоградчик през XVXIX век

Р. Спасов. Чипровският манастир и освободителните движения в северозападните български земи (16881878 г.)

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Serbian with summaries in English
Pages 584
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5112-2
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset