Language, Literature and Culture of the East: Collection Papers in Honour of Prof. Milena Bratoeva
Език, литература и култура на Изтока. Сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Милена Братоева
Language: Bulgarian, English
Category: Indology

 

Table of contents

Б. Костов. На проф. д-р Милена Братоева

Г. Русева. Милена Братоева с много обич и благодарност

Библиография на проф. д-р Милена Братоева

Г. Русева. Сърцето океан в Ригведа

С. Костадинова и кол. Пътища на сърцето  думата del в персийския, хинди и българския език

И. Панов. Проекции на любовта в персийската класическа литература

Г. Русева. Мистичната женственост на Кабир

К. Янкова. Да следваш сърцето  феноменологични експерименти върху идеята за сърце-сьзнание и мястото му в избрани изрази и заклинания от Древен Египет и Ведическа Индия

Т. Леков. Визуалният образ на Твореца в Древен Египет

И. Маразов. По стъпките на прадедите

А. Богданов. Концептът manas и разбирането за ритуалната реч в Ригведа като когнитивен процес

В. Градев. Слънцето над Ганг изгрява...

А. Цветанова. Пътят на Кнехт: Към въпроса за личността и личния дълг свадхарма по пътя на духовното пробуждане

Б. Камова. Разпространението на знания в перспективата на древноиндийските варнови порядки

И. Камбуров. Понятието за философия в древноиндийската духовна традиция

А. Начева. Петте вместилища на Аза (páñcakośa) според Адвайта веданта на Шанкара

Т. Бенчева. Идеи за бхакти в Бхагавадгита

Е. Аличкова. Алаявиджнана и съвремието

S. Mihaylov. Assessing the extent to which the benefits of Buddhist meditation are measurable by current neuroscience 

Р. Бенева, Светла Къртева-Данчева. Щрихи от будизма в КНДР

Л. Класанова. Жените в тантрическия будизъм на Индия

В. Николова, Г. Петкова. Жената творец в новата японска литература: чувствена, борбена, самотна и неочаквана

Г. Евстатиева. Феминистки интерпретации на Корана: епистемологичен принос или дилеми на алтернативен ислямски дискурс

П. Павлович. Народните проповедници и разказвачи на предания (куссас) в ранния ислям и ролята им в зараждането на мюсюлманския исторически разказ, право и екзегетика

И. Сотирова. Пещерните храмове по Пътя на коприната (езотеричните практики на фона на религиозния, културния и икономическия обмен в Азия)

А. Мартонова. Отломките от лицата

I. Vlaeva. Interpretation of rituals and music: on two movie models from India

Д. Бугов. Рамаяна и Махабхарата в индонезийската литературна традиция  общ преглед

П. Голийски. Представата за индийците в един арменски текст от VII век

Е. Сакьз. Арменската общност в Индия през XVIXVIII век

А. Ангелова. Съпоставка на по-често срещаните арменски и български фразеологизми с компонент животно

С. Костадинова. Думата del  от персийската класическа литература към съвременния политически дискурс

М. Каушик. Езикът хинди и хиндиезичната култура извън пределите на Индия

Т. Евтимова. Индологията  съдба, а не диплома

М. Лингорска. Специфичен поглед върху превода от хинди: примери от Мридула Гарг и Агея

За авторите в сборника

 
Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 600
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-01-1352-2
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset