To Taste of the Sweetest Fruit of Immortality: Ideas of Death, the Path to the Hereafter, and Sleep in Ancient India
Да вкусиш от най-сладкия плод на безсмъртието. Идеи за смъртта, пътя към отвъдното и съня в Древна Индия
Language: Bulgarian

Category: Indology

 

   The ideas about death and dying, about the way to the afterlife, about worlds beyond the world of the living and beyond waking life, about the interweaving of these worlds with our known world largely determine the entire worldview system of the ancient Indo-Aryans. According to the worldview system, dying takes a person to an abyss under the earth or to the bright world of the blessed dead. Mounted on the chariot of the sun, on the journey which is a year long, the deceased reaches the bright world beyond the firmament, the stone house of Varuna. There is the primordial order and enlightening knowledge and inspiration...

 

Table of contents

Смърт и умиране – въведение

I. Най-древни представи – подземният свят – мрак, отдалеченост, непрогледност

Погребения

Анихилация след смъртта?

Съществуване под земята в нерадостни светове, покрити със сляпа тъмнина

II. Яма и светът на Яма във Ведите

III. Повторната смърт

IV. Странстванията на душата при тежка болест и смърт

Пътят на душите при смъртта

Странстванията на душата отвъд

Пътуването до царството на Яма според Гаруда пурана

Някои митове от Махабхарата за смъртта и времето

V. Сън и сънуване – въведение

Напев заклинание за сън

Химн към съня: Атхарваведа XIX.56

Човек носи отговорност за взетите по време на сън решения

Реални създания, проявяващи се в съня

VI. Последици от лош сън и тяхното смекчаване или унищожаване

Химн за предпазване от последиците на лош сън: Атхарваведа XIX.57

Химн за предпазване от лош сън: Атхарваведа VI.46

Сънят е помощник на смъртта

VII. Сънуването е различно състояние на съзнанието

Развиване на практики за осъзнато сънуване

VIII. Светът е сън

IX. Интерпретация на сънищата. Значими сънища и категоризация на сънищата

Свапначинтамани на Джагаддева (XII в.)

Медицинска значимост на сънищата

Пророчески сънища

X. Сънищата като част от повествованието

Извори

Библиография

Илюстрации

Показалец на санскритските термини и имена

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 160
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-1338-6
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset