Fernand Paul Braudel. Grammaire des civilisations
Translation from French to Bulgarian by Nedka Kapralova

 

Table of contents

Списък на картите

Бродел преподава история

Вместо предговор

Увод. История и настоящо време

I. Граматика на цивилизациите

Глава 1. Речниковите вариации

Глава 2. Цивилизацията се определя по отношение на различните науки за човека

Цивилизациите са пространства

Цивилизациите са общества

Цивилизациите са икономики

Цивилизациите са колективни менталности

Глава 3. Цивилизациите са непрекъснатости

Цивилизациите, видени в тяхната краткотрайност, ден за ден

Цивилизациите в техните структури

История и цивилизация

ІІ. Неевропейските цивилизации

Първа част. Ислямът и мюсюлманският свят

Глава 4. Какво научаваме от историята

Ислямът  нова форма в Близкия изток

Историята на Близкия изток

Мохамед, коранът, ислямът

Арабия: проблемът на една слабо урбанизирана култура

Глава 5. Какво научаваме от географията

Ислямски земи и морета

Междинен континент или пространство-движение: градовете

Глава 6. Величие и упадък на исляма (VІІІХVІІІ в.)

Преди VІІІ или ІХ в. няма мюсюлманска цивилизация

Златният век на исляма: VІІІХІІ в.

Наука и философия

Застой и упадък: ХІІХІІІ в.

Глава 7. Ислямът и неговият днешен ренесанс

Краят на колониализма и младостта на национализмите

Различните мюсюлмански държави и днешният свят

Мюсюлманската цивилизация и ХХ в.

Втора част. Черният континент

Глава 8. Миналото

Пространствата

През миналото на черния континент

Глава 9. Черна Африка: днес и утре

Пробуждането на Африка

Икономическите и обществените залози

Изкуството и литературата

Трета част. Далечният изток

Глава 10. Въведение в Далечния изток

Какво показва географията

Варварство срещу цивилизация: свидетелството на историята

Далечното начало: причините за културната неподвижност

Глава 11. Класическият Китай

Религиозните измерения

Политическите измерения

Обществените и икономическите измерения

Глава 12. Китай вчера и днес

По времето на неравностойните договори: унизеният и страдащ Китай (18391949)

Новият Китай

Китайската цивилизация и днешният свят

Глава 13. Индия вчера и днес

Класическите Индии (до английската колонизация)

Английска Индия (17571947): една стара икономика в борба с модерния Запад

Ще повтори ли Индия структурата на революция по китайски образец?

Глава 14. Морският Далечен изток: Индокитай, Индонезия, Филипините, Корея, Япония

Индокитай

Индонезия

Филипините

Корея

Глава 15. Япония

Древна Япония преди китайската цивилизация

Япония школува при китайската цивилизация

Модерна Япония

ІІІ. Европейските цивилизации

Първа част. Европа

Глава 16. Пространство и свободи

Европейското пространство се обособява: VХІІІ в.

Свободата или по-добре свободите: ХІХVІІІ в.

Глава 17. Християнство, хуманизъм, научна мисъл

Християнството

Хуманизъм и хуманисти

Научната мисъл преди ХІХ в.

Глава 18. Индустриализацията на Европа

В началото на първата индустриална революция

Разпространението на индустриалния феномен в Европа (и извън Европа)

Социализмът и индустриалното общество

Глава 19. Единствата на Европа

Блестящите единства: изкуството и духът

Непоклатимите единства: икономиката

Несигурните единства: политиката

Втора част. Америка

Глава 20. Другият нов свят: Латинска Америка

Пространство, природа и общество: свидетелството на литературата

Пред проблема за расите: почти братство

Изпитание за икономиката и цивилизациите

Глава 21. Същинската Америка: Съединените щати

Колонизация и независимост

Завладяването на Запада

Индустриализация и урбанизация

Глава 22. Сенките и трудностите: от вчера до днес

Старият кошмар: въпросът за черното население или неизкоренимата колония

Капитализмът: тръстове с държавно участие и с олигополи

Съединените щати и светът

Глава 23. През английския свят

В Канада: Франция и Англия

Южна Африка: холандци, англичани и негри

Австралия и Нова Зеландия или най-накрая Англия сама

Трета част. Другата Европа: Московия, Русия, СССР

Глава 24. От възникването до Октомврийската революция 1917 г.

 Киевска Рус

Православната религия

Великорусия

Глава 25. СССР от 1917 г. до наши дни

От Карл Маркс до Ленин

Марксизмът и съветската цивилизация днес

Конгресът през октомври 1961 г.

Фернан Бродел. Граматика на цивилизациите

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 672
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-152-358-0
Creation date 2014
Size 17 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset