The end of the Cold War and European integration/disintegration in the 1990s: Collected papers dedicated to the 65th anniversary of Prof. Iskra Baeva
Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

Е. Калинова. За сборника и за проф. Иска Баева, на която го посвещаваме

„Дълг на интелектуалец  това е защитата на морала в обществото!“  интервю с проф. Иска Баева

Избрана библиография на проф. Иска Баева

В. Проданов. Интеграция и дезинтеграция през 90-те години на ХХ в.

И. Баева. Източна Европа  смяна на интеграционната посока от Изток на Запад

Е. Калинова. „Възродителният процес“  интегриращ или дезинтегриращ фактор през 90-те години на ХХ в.

Б. Стоянов. „Единна в многообразието“: някои наблюдения върху европейската интеграция през втората половина на ХХ в.

Б. Камбушев. Юлската концепция от 1987 г.  полуофициалният опит за дезинтеграция и десателизация на България от Източния Блок

И. Якимова. Споразумението за търговия и търговско-икономическо сътрудничество  първа стъпка към пълноправното членство на България в ЕС?

С. Шивачев. Етнонационализъм и право на самооопределение на Балканите през 90-те години на ХХ в.

Н. Янковска. Последни опити за запазване на съветското политическо единство (19901991)

Я. Станчев. Разпадането на СССР и края на двуполюсния свят

Д. Иванова. Разделянето на Чехословакия през 1993 г. като отражение на политическата дезинтеграция на Източна Европа след разпадането на Източния блок

И. Марчева. Преходът в България: приватизацията и нейните социално-икономически резултати в края на ХХ и началото на ХХI в.

В. Михайлов. Аграрната политика на правителството на Иван Костов

К. Златков. Икономическият растеж на Виетнам през 90-те години на ХХ в.  резултатите от въвеждането на пазарни механизми

Г. Алексиева. Интеграцията на Иберийския свят: Ибероамериканската общност на нациите (19911992)

Н. Кривокапов. „Специалният период“ и началото на промените в Куба в края на 8о-те и началото на 90-те години на ХХ в.

А. Сивилов. Сапатисткото движение в Мексико и борбата срещу неолибералната интеграция

Б. Митева. Япония: от „реактивна“ към „активна“ страна в източноазиатската интеграция

Т. Георгиева. Руският консерватизъм на XIX в. Историографски прочит

Н. Поппетров. Адаптираните издания: типология на една издателска практика (края на XIX до средата на ХХ в.)

Н. Жечкова. След „Възродителния процес“  демокрация или интеграция на българските турци в новата политическа реалност в България след 10 ноември 1989 г.

Y. Christidis. The development of Pos-Soviet Bulgarian-Russian relationshiops

R. Christidis. The sports organization “Maccabi”  Bulgaria and its relations with the nationalistic Bulgarian sports organization “Yunak” as an example of tolerance

Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 368
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4609-8
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset