Reforms and reform initiatives in Bulgaria and the world during the 20th century. Collected papers

 

Table of contents

И. Баева. Успешни и неуспешни реформи през XX в. 

В. Проданов. Реформи, преврати, революции и контрареволюции през призмата на философията на историята на XX в.

Р. Ташева. „Социалният въпрос“ и законодателните реформи във Франция в края на XIX и началото на XX в.

М. Вълков. Реформи по време на окупация? Българските военни възгледи за управлението на заети от армията неприятелски територии в края на XIX и началото на XX в.

Н. Попиетров. Реформи и промяна в България (едно становище по съдържанието на епохата 19181944)

Е. Калинова. Реформите в българската култура в края на 80-те години

Р. Христиди. Опити за реформи в образованието през втората половина на XX в.

И. Марчева. Реформите в науката на примера на института по история  БАН (19471989) 

М. Митова. Реформите във външната търговия на България през 60-те години на XX в. и ролята на Международния панаир  Пловдив 

П. Петров. Конституцията от 1971 г.  от идеята до референдума на 16 май 1971 г. и нейното значение за „света“ на художествено-творческата интелигенция през 70-те години

Б. Камбушев. Неосъществената правителствена програма на Андрей Луканов от 10 октомври 1990 г. и последиците за българския преход 

Я. Станчев. Икономически реформи в България през 90-те години през XX в. 

В. Михайлов. Приватизацията в България през 19972001 г. по документи на Министерския съвет 

С. Шивачев. „Църковната реформа“ в Третия райх: опит за създаване на национална църква

Б. Жеков. От „търсенето на златното руно“ до „удара на гръмотевицата“. Франклин Рузвелт и отношенията в „Голяма тройка“ от края на Кримската конференция до смъртта на президента  наченки на промяна или желание за запазване на сътрудничеството? 

И. Николова. Пречките пред либералните реформи в САЩ след 1945 г. 

Н. Янковска. Политическите промени в социалистическия лагер от смъртта на Сталин до XX конгрес на КПСС (19531956) 

Д. Иванова. Реформирането на Чехословашката федерация след „нежната революция и краят на общата държава 

А. Апостолов. Еволюция на концепцията за разширение на НАТО в периода 19901997 г. 

Д. Григорова. Електронните медии в Русия между информационния суверенитет и образа на врага в хибридната война 

Б. Митева. „Японският път на политиката“: „необичайната демокрация“ на „системата 1955 г.“

И. Венкова. Японската външна политика в „реформа“  подходът на научната дипломация и предизвикателствата на XXI в. 

К. Златков. Виетнам през 90-те години на XX в.: власт и реформи 

Г. Алексиева. Президентът реформатор Карлос Менем: Аржентина в периода 19891995 г. 

З. Бубова. Някои аспекти от аграрните реформи в Латинска Америка през XX в.

Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ век

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 344
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4487-2
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset