Bulgarian villages: Geographical, economic, cultural and historical study
Language: Bulgarian. 
Category: Local history studies
 
 
Table of contents

I. Географското положение, природна среда и ресурсите като предпоставка за възникването и развитието на българските села

II. Формиране на мрежата от села

III. Имена на селата

IV. Българские села в миналото

IV.1. Селата през Античността и Средновековието

IV.2. Селата през Османския период

IV.2.1. Фактори, които обуславят развитието им

IV.2.2. Население и неговият бит

IV.2.3. Стопанска дейност

IV.2.4. Просвета и културен живот

IV.2.5. Облик

IV.3. Селата след Освобождението (1878) до 1944 г.

IV.3.1. Фактори, които обуславят развитието им

IV.3.2. Население и неговият бит

IV.3.3. Стопанска дейност

IV.3.4. Просвета и културен живот

IV.3.5. Облик

V. Съвременно развитие на българските села

V.1. Фактори, които обуславят развитието им

V.2. Население и неговия бит

V.3. Стопанска дейност

V.4. Просвета и културен живот

V.5. Облик

Послеслов

Библиография

Приложение

Българските села. Географски, стопански и културно-исторически очерк

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 148
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-617-059-0
Creation date 2009
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset