Bulgarian towns
Language: Bulgarian
Българските градове
Category: Local history studies
 
 
Table of contents

Въведение

I. Градовете на Балканския полуостров

II. Географски изследвания на българските градове

III. Географското положение, природната среда и ресурсите  предпоставка за възникването и развитието на българските градове

IV. Формиране на мрежата от градове

V. Имената на градовете

VI. Българските градове в миналото

1. Античните градове по българските земи

2. Градовете в Средновековна България

3. Градовете през Османския период

3.1. Градоформиращи фактори и възникването на нови градове

3.2. Население и неговия бит

3.3. Стопанско развитие и стопански структура

3.4. Просветно дело и културен живот

3.5. Териториално развитие, структура, благоустройство, облик

4. Градовете след Освобождението (18781944)

4.1. Градоформиращи фактори и възникването на нови градове

4.2. Население и неговия бит

4.3. Стопанско развитие и стопански структура

4.4. Просветно дело и културен живот

4.5. Териториално развитие, структура, благоустройство, облик

VII. Съвременно развитие на българските градове

1. Градоформиращи фактори и възникването на нови градове

2. Население и неговия бит

3. Стопанско развитие и стопанска структура

4. Образование, наука, култура

5. Териториално развитие и структура, благоустройство, облик

VIII. Класификация на българските градове

1. Класификация на градовете според икономгеографското им положение

2. Класификация на градовете според тяхната големина

3. Генетична класификация на градовете

4. Функционална класификация на градовете

5. Комплексна класификация на градовете

Послеслов

Приложение 1. Стари имена на българските градове

Приложение 2. Население на българските градове според избрани преброявания

Ползвана литература (общо и по градове)

 

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 416
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 9789546170385
Creation date 2008
Size 16 х 24 cm
Condition
Condition very good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset