Accidents and Catastrophes: A Chronicle of Socialist Industrialization
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Първа глава. Установяване на отечественофронтовската власт и изграждане основите на комунистическата държава и икономика

Промените в производствения процес в страната като предпоставка за развитието на трудовите злополуки

Дезорганизацията в минното дело

Запалителна смес от нехайство и безотговорност

Втора глава. Ускорената индустриализация и утвърждаващата се тоталитарна система

Съветският политически и икономически модел и налагането му в България

„Вредителството“ в жп транспорта

Деформации и „вражеска дейност“ в промишлеността

„Крупните вредители“ и процесите срещу тях

Трета глава. Индустриалните аварии и катастрофи в условията на политически и икономически промени в комунистическа България през втората половина на 50-те години

Краят на епохата на Сталин и начало на промените в СССР и в Източния блок

Условията на труд в периода на „срамежливата десталинизация“

Неефективната борба срещу авариите  ръководители и профсъюзи

„Големият скок напред“ и големите катастрофи

Четвърта глава. Реформи и аварии в българската икономика през 60-те години на XX век

Плахата либерализация в индустрията

Профсъюзите  главна поддържаща роля в провеждането на партийната стопанска политика

Трагедията в Згориград

Пета глава. Условията на труд в епохата на „Развито социалистическо общество“

Нови идеологически постановки и повтарящи се икономически проблеми

Аварии и злополуки в периода на „развития социализъм“

Дълговата криза и въздействието ѝ върху условията на труда... Опасният авиотранспорт

Шеста глава. Провалът на комунистическата индустрия

Кризисните процеси в комунистическата система

„Перестройка“, профсъюзи и трудови злополуки

„Възродителен процес“, страх от тероризъм и промишлени аварии

Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация

Details
Publisher Ciela / Institute for Studies of the Recent Past
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-28-2486-2
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset