From Thefts to Murders: Criminal Offenses in Bulgaria (19441989)
От кражби до убийства. Криминалните престъпления в България
Category: Socialist period in Bulgaria
Language: Bulgarian

 

   The study examines criminal offenses in Bulgaria in the period 19441989. The four most significant types are presented: theft of public and personal property, robbery, rape and intentional murder.

 

Table of contents

СЪКРАЩЕНИЯ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ ОТ АВТОРА

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ДИНАМИКА НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ (1944–1989)

1. Кражби на обществено и лично имущество

2. Грабежи

3. Изнасилвания

4. Умишлени убийства

5. Изследване на мотивите за извършване на престъпления

6. Фактори, влияещи върху криминалната престъпност в НРБ

ГЛАВА ВТОРА. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

1. Регионални характеристики

2. Социални характеристики

3. Възрастови характеристики – младежка престъпност

4. Етнически характеристики

5. Пол и престъпност

ГЛАВА ТРЕТА. БОРБА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Организация, състав и обхват на дейността на различните звена в МВР

2. Разследване на престъпленията

3. Разкриваемост на престъпленията

4. Работа с агентурния апарат

5. Институтът на превенцията

6. Наказанието като инструмент за обществена справедливост спрямо престъпника. Места за изтърпяване на наказанията

7. МВР в комуникация и обмен с колегите си от СССР и другите социалистически държави

8. Пазители на закона – нарушители на закона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SUMMARY

ИЗВОРИ И ИСТОРИОГРАФИЯ

ТАБЛИЦИ

ГРАФИКИ

ДРУГИТЕ ЗА КНИГАТА

Details
Publisher Ciela
Language Bulgarian
Pages 464
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-28-4603-1
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset