The Bulgarian national liberation movement through the eyes of photography
Българското националноосвободително движение през погледа на фотографията
Category: Struggle for Bulgarian national liberation
Language: Bulgarian with a summary in English

 

   The publication reveals an unknown picture of the Bulgarian struggles for national liberation. The book collects the images of famous Bulgarian revolutionaries, as well as those who gave their lives in the revolutionary struggle, but remained forgotten for the next generations. The study presents the appearance of photography in the Bulgarian lands and the participation of the Bulgarian "light writers" in the movement for political independence.

 

Table of contents

ПРЕДГОВОР

Първа глава. БЪЛГАРИТЕ И ФОТОГРАФИЯТА

Българите се запознават с фотографията

Чужденци фотографи по българските земи

Българи фотографи преди Освобождението

Втора глава. ФОТОГРАФИИ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРИ В ЧЕТНИЧЕСКИ И ВОЕННИ УНИФОРМИ, УЧАСТВАЛИ В РАЗЛИЧНИ ЧЕТИ И ОТРЯДИ

Първа българска легия

Четата „Златна надежда“; четите на П. Хитов и Ф. Тотю от 1867 г ; Никола Войводов

Втора българска легия

Чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 г

Червеноводската чета

Априлското въстание

Чета на Христо Ботев

Сръбско-турската война от 1876 г

Революционни дейци, за които не е ясно във връзка с какво събитие са заснети

Революционери в униформи след Освобождението

Трета глава. ФОТОГРАФИИ НА РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙЦИ В ЦИВИЛНО ОБЛЕКЛО ПРЕДИ И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Преди Освобождението

След Oсвобождението

Революционни комитети преди и след Освобождението

Революционни дейци със семейства и роднини — преди и след Освобождението

Четвърта глава. ФОТОГРАФИИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ

Фотографии на опълченци от периода на формирането и действието на Опълчението – персонални и групови

Фотографии на опълченци след Освобождението

Фотографии на опълченци, свързани с отбелязвания на исторически събития

Пета глава. ФОТОГРАФИИТЕ — ПАЗИТЕЛИ НА СПОМЕНА ЗА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДВИЖЕНИЕ

Фотографии на исторически места, сгради и на кораба „Радецки“

Фотографии на паметни плочи и паметници

Фотографии на чествания

Фотографии, свързани с проучване мястото, където е убит Хр. Ботев и отразяващи преклонението пред тлeнните останки на революционни дейци

Фотографии на революционери, пазещи спомена за освободителните борби

Фотографии  възстановки на събития от революционното движение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SUMMARY

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Details
Publisher Edelweis
Language Bulgarian with English summary
Pages 304
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7756-01-2
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset