Velin Petrov. Bulgarian as a Balkan Language
Language: Bulgarian with a summary in English
Българският език като балкански език
Category: Contrastive Linguistics

 

Table of contents

Предговор

І. Българският език — класически, славянски и балкански

1. Балканският полуостров и смесването на езиците

2. Българският език и неговата принадлежност към славянските и към балканските езици

3. Балканското езикознание в парадигмата на лингвистичната българистика

3.1. Димитър Матов

3.2. Любомир Милетич

3.3. Афанасий Селишчев

3.4. Густав Вайганд

3.5. Стоян Романски

3. 6. Стефан Младенов

3.7. Мечислав Малецки

3.8. Владимир Георгиев

4. Изводи

ІІ. Иновации в граматическата система на съвременния български език (в съпоставка с новогръцкия език)ь

1. Увод

2. Преходът от синтетизъм към аналитизъм в именната система

3. Звателните форми

4. Преходът от синтетизъм към аналитизъм в системата на местоименията

5. Граматическата категория число

6. Граматическата категория род

7. Изводи

Заключение

Библиография

Болгарский язык как балканский язык (резюме)

Bulgarian as a Balkan Language (Abstract)

 

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 236
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-208-353-3
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset